”Skogsbruket bygger på felaktiga utgångspunkter. Man tar mer än vad naturen och ekosystemen tål. Läget är akut för den svenska skogen och många av de arter som (ännu) finns där. Det skriver Robert Svensson, Skydda skogen.”

Läs mer här