”37 procent av alla avverkningar lever inte upp till lagens krav på miljöhänsyn. Det måste en gång för alla bli ett slut på daltandet med skogsindustrin. Det skriver Robert Svensson, Skydda Skogen.”

Läs mer här