”Naturskyddsföreningen (SNF) hävdar att områdets vildmarksprägel med höga naturvärden kommer att försvinna och motsätter sig att man bygger på mark som klassas som riksintresse.”

Läs mer här