Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Nu kan skyddsvärda träd rapporteras in i Artportalen

Gammal ek. Foto: Pixabay.

Artportalen är en webbplats för observationer av Sveriges växter, djur och svampar. Vem som helst kan rapportera vilka arter de sett i naturen och söka bland de över 50 miljoner fynduppgifterna, som privatpersoner såväl som yrkesverksamma naturvårdstjänstemän och forskare har bidragit med. Artportalen är ett viktigt verktyg och kunskapsunderlag som används av myndigheter, forskare, företag, ideell naturvård och allmänhet i arbetet för att skydda natur och öka miljöhänsynen till arter i olika verksamhetsutövningar.

Artportalen utvecklas och drivs av ArtDatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet på uppdrag av Naturvårdsverket.

Rapporteringssystemet för skyddsvärda träd, Trädportalen, flyttade i slutet av mars in i Artportalen. Trädportalen var specialanpassad för att kunna hantera skyddsvärda träd och användes främst av landets länsstyrelser, men är nu öppen för allmänheten.

Hjälp till att rapportera skyddsvärda träd i Artportalen!

Artdatabanken hoppas att många vill bidra till naturvården med sina observationer via Artportalen.

Trädportalens databas innehåller ca 700 000 fynd av skyddsvärda träd som hittills till största delen är insamlade genom Länsstyrelsernas inventeringar.

Grova, gamla och till och med döende eller döda träd är särskilt viktiga i ekosystemen som värdar för många andra arter, som är beroende av vissa livsmiljöer. Utan de stora träden skulle den biologiska mångfalden minska rejält.

Läs mer om flytten av Trädportalen till Artportalen här.

Läs mer om skyddsvärda träd här.