DEBATT Klimatet

"Skogsindustrierna är inne på en farlig väg när de förespråkar mer avverkning. Om det intensiva skogsbruket fortsätter att bedrivas i nuvarande eller ökad omfattning förstörs ännu fler livsmiljöer för tusentals arter, skriver Kajsa Lindqvist, Lennart Daléus och Mikael Karlsson.

Branschorganisationen Skogsindustrierna har nyligen lanserat en kampanj om skogen och klimatet. De påstår att ett intensivare skogsbruk är en del av lösningen på klimatfrågan. Skogen ska brukas för klimatets skull, är budskapet, eftersom det för varje träd som avverkas planteras fler träd som kan ta upp mer koldioxid och lagra det som kol."

Det skriver Kajsa Lindqvist – ordförande Miljöförbundet Jordens Vänner, Lennart Daléus

 – generalsekreterare Greenpeace Nordic och Mikael Karlsson -ordförande Naturskyddsföreningen

Läs hela artikeln här