KLIMAT REPLIK

”Pappersindustrin använder stora mängder energi av olika ursprung och denna är i inget fall klimatneutral. Det enda som är klimatneutralt eller positivt är den orörda, växande skogen, skriver Viktor Säfve, Thomas Tidholm och Amanda Tas.”
Läs mer här