”Över 200 ledande naturvårdsforskare slår nämligen fast att minst 20 procent av den produktiva skogen måste skyddas för att alla arter ska finnas kvar i livskraftiga bestånd, skriver Robert Svensson.”

Läs mer här