”Torsby 1977. Skogen besprutades med hormoslyr mot björksly. Lönsamt och inte farligt, sa myndigheter och skogsbolag med en röst. Den som trodde annorlunda fick själv bevisa motsatsen. Torsby miljövårdsgrupp tog sig an uppgiften och blev en föregångare till den moderna miljörörelsen.Och när Jan Malmsjö ställde sig i predikstolen i Fryksände kyrka under miljödagarna 1977 gav han röst åt oron bland ortsbefolkning och miljökämpar så att makthavarna var tvungna att lyssna.”

Läs mer här