”Naturskyddsföreningen kommer att överklaga Naturvårdsverkets beslut om vargjakt. EU:s miljökommissionär Janez Patocnik kommer genast att undersöka om den selektiva jakten är tillåten enligt EU:s bestämmelser.– Om kommissionären definierar den här jakten som licensjakt, kommer han att föreslå att Sverige dras inför EU-domstol.”

Läs mer här