”Miljökommissionären skriver brev till miljöministern Andreas Carlgren. EU varnar den svenska regeringen för att låta jakten på varg starta den 15 januari 2011. Miljökommissionären hyser farhågor för att jakten kan strida mot EU:s bestämmelser.”

Läs mer här