”Katastrofalt okunnig”

”Det är ett stort problem att skogsbrukare och skogsfolk i allmänhet är så katastrofalt okunniga om skogsekologi. Och dessutom lika okunniga om hur okunniga de är. Göran Vikman, skogsinspektör på Mellanskog, är ett exempel.”

Läs mer här