”Vi är beredda att informera”

”Skogsägarna går i ledband. Är det inte Mellanskog som driver dem till att ägna sig åt kalhygges- och åkerskogsbruk är det några andra som talar och handlar på samma sätt, säger Maria Westerberg, Ängbråten, Brunskog, vice ordförande i den ideella föreningen, Skydda skogen.

– Vi är beredda att informera och ge skogsägarna alternativen. Nämligen att spara stora delar av gammelskogen och ägna sig åt ett naturnära försiktigare skogsbruk, som håller biologiskt och miljömässigt.”

Läs mer här