”– Här ligger två Natura 2000-områden, och mellan dem vill Nordkalk ha ett kalkbrott som är dubbelt så stort som Visby innanför ringmurarna. Det finns minst ett 30-tal rödlistade arter, en del av dem är växter och djur som bara finns på Öland och Gotland och ingen annanstans i hela världen.”

Läs mer här