”Vad detta ytterst handlar om är att strategiskt stärka just ägandet. Men äganderätten, och andra typer av särintressen, är redan starka tillräckligt, det är samhällsintressena som nu måste hävdas, skriver Thomas Tidholm och Viktor Säfve.”

Läs mer här