Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ny film om svenska skogsbruksmodellen

Med den här filmen vill vi nyansera den gröna sagan som sprids om den svenska skogsmodellen. Om dessa påstående inte är sanna, skulle en fortsatt tillämpning och spridning av den ’svenska skogsbruksmodellen’ äventyra klimatet och de ekosystemen som vi alla är beroende av.

I filmen granskar forskare och experter några av skogsindustrins påståenden om skogsbruksmodellen och klimatet.

Filmen är producerad och publicerad av Skydda Skogen och Greenpeace.

Se filmen här: www.moreofeverything-film.com