”Bakgrunden till bildandet av föreningen är att behovet av en tydligare organisation för kungsörnsarbetet bedöms som stort. Frågor kring kungsörn är genom att arten ingår i rovdjurspolitiken ofta en politisk angelägenhet. Som enda fågelart hör den till gruppen rovdjur som omfattas av ersättningssystem för skador på tamdjur. Beståndsstorlek, utbredning och skyddsfrågor behandlas därför politiskt.”

Läs mer här