Idag presenterar Naturskyddsföreningen rapporten ”Skogsbruk utan hyggen” med bidrag från namnkunniga forskare och experter inom bl. a. biologisk mångfald, klimat och skogsskötsel.

”Hyggesfritt” har länge varit ett laddat begrepp i skogsdebatten. Rapporten som släpps idag är en antologi där olika skribenter beskriver för och nackdelar med ett skogbruk utan stora kalhyggen.

– Det har varit nästan tabu att prata om skogsbruk utan hyggen i Sverige, men vi ser nu hur detta håller på att ändras. Intresset för hyggesfritt skogsbruk ökar markant. Vår idé som vi nu vill diskutera är ett hyggesfritt skogsbruk som ett tredje alternativ i svenskt skogsbruk – på samma sätt som ekologisk odling blivit i jordbruket, säger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen.

Läs mer här.

Läs rapporten här: