Protesterna mot SCA fortsätter. Idag demonstrerar återigen ett flertal organisationer, bland annat Skydda Skogen, Fridays for Future Sverige, Skogsvärn Näsåker, Greenpeace och Naturskyddsföreningen utanför SCA:s huvudkontor i Sundsvall. De kräver att SCA stoppar sina systematiska avverkningar av skogar med höga naturvärden. Under demonstrationen hålls tal. 

SCA har kapat naturvärdesträd och gjort hyggen vid Orrmyrarna, Sollefteå: 11 hektar naturskog med mycket höga naturvärden kalavverkad! Minst 14 rödlistade arter, tusentals fynd av knärot (VU,§8), lappticka (VU), ostticka (VU), rynkskinn (VU) mm på hygget. Foto: Privat

-Vi protesterar här idag mot SCA:s avverkningar av skogar med höga naturvärden, stora kolförråd och viktiga livsmiljöer för en rad hotade arter. Vi har 90 exempel på avverkningsanmälda, eller redan avverkade, skogar med höga naturvärden vilka tillsammans påvisar den systematiska ohållbarhet som råder hos SCA. Listan inkluderar även tillbakadragna avverkningsanmälningar på skogar som aldrig skulle ha anmälts från början. Det står klart att konsumenter blint kan lita på att SCA:s FSC-märkta produkter kommer från ett ohållbart orättvist, miljöskadligt och ytterst koldioxidintensivt skogsbruk, säger Lina Burnelius, Skydda Skogen.

Ett av många exempel av nedhuggna skogar med höga naturvärden, Mörtsjökojan i Jämtland, 2021. Trots att SCA var informerad om den starkt hotade fjärilen trolldruvemätarens förekomst i området avverkade skogsbolaget ett område med växten svart trolldruva som är värdväxt för arten. Foto: Privat.

Deltagarna kommer under demonstrationen att överlämna ett öppet brev samt 2022:s och 2023:s inventeringsrapporter från Forskningsresan. I det öppna brevet kräver 20 organisationer, föreningar och grupper att SCA omgående stoppar skogsbruk i skogar med höga naturvärden. De kräver också att SCA avvecklar sina contortatall-planteringar och slutar producera klimatskadliga slutprodukter. 

Forskningen är tydlig- att skydda skog är ett effektivt sätt att mildra klimatkrisen

-Forskningen är mycket tydlig, ett mycket effektivt sätt att mildra klimatkrisen, drastiskt minska utsläppen i närtid och samtidigt bromsa förlusten av biologisk mångfald är att skydda skogar med hög biologisk mångfald samtidigt som en ställer om till ekosystembaserat skogsbruk i övriga skogar, som kan brukas, säger Kim Hultgren, Skogsvärn Skogsnäs.  

Att skogsavverkningen i EU måste minska framhåller 550 forskare i  ett upprop till EU:s beslutsfattare.

-Skogsindustrin har störst klimatutsläpp i Sverige – all annan industri och trafik i landet släpper tillsammans ut mindre koldioxid än skogsindustrin gör på egen hand. I brukade skogar i södra Sverige överskrider nu avverkningen tillväxten av skog vilket gör skogen till en kolkälla. Den största inbindningen av koldioxid sker i skyddade och obrukade skogar. Skogssektorns utsläpp måste därför, främst på grund av den nu kritiska tidsfaktorn, på samma sätt som de fossila utsläppen, snabbt begränsas, säger Stig-Olof Holm, forskare och Universitetslektor vid Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap på Umeå Universitet. 

Avverkningsanmäld skog med höga naturvärden vid Svarttjärnsåsen, i Ånge kommun. Trots att FSC-certifierade SCA fått information om att skogen hyser många rödlistade arter och höga naturvärden så har SCA inte dragit tillbaka sina avverkningsanmälningar. Det är obegripligt att FSC-certifierat bolag ens funderar på att avverka skogar som denna”. Foto: Privat

Deltagarna vid demonstrationen kommer också att överlämna en samling med 90 exempel på SCA:s avverkningar och avverkningsanmälningar av skogar med höga naturvärden. Listan inkluderar även tillbakadragna avverkningsanmälningar på skogar som aldrig skulle ha anmälts till avverkning från början. Ingen av dessa skogar är idag formellt skyddad.

”Det svenska skogsbruket håller på att nå vägs ände”

-Det svenska skogsbruket håller på att nå vägs ände. Fortsätter det så här har vi snart inga gammelskogar kvar och därför är det extra allvarligt när även de skogar som ska vara skyddade avverkas. Ingen tjänar på detta i det långa loppet, varken lokalbor, staten, urfolk, naturen eller ens skogsbolag likt SCA. Därför är det viktigt för oss att delta här i dag, i protest mot SCA:s ohållbara, oansvariga och korrupta skogsbruk. Till råga på allt är SCA ett exportbolag som ljuger för sina konsumenter, säger Dima Litvinov, talesperson inom skogsfrågor, Greenpeace Sverige.

Örasjöberget: 380 hektar sammanhängande tallnaturskog som möter alla krav som ställs på ett potentiellt naturreservat. I skogen planerar det FSC-certifierade skogsbolaget SCA att avverka på tre ställen. Foto: Klas Magnusson

Förra året avverkade SCA exempelvis en naturskog med över 300-åriga gamla träd vid Holmstjärnen utanför Näsåker i Sollefteå kommun. Även vid Askeberget i Arjeplog kommun avverkade SCA urskogsartad skog med träd uppåt 300 år som dessutom ingick i ett av Länsstyrelsens reservatsförslag. Vid Mörtsjöbodarna i Ragunda kommun i Jämtland avverkade SCA skyddsvärd kalkbarrskog med den starkt hotade mätarfjärilen trolldruvemätare trots information från Länsstyrelsen om att arten fanns där. 

På vilket sätt har SCA utvecklat och bevarat trolldruvemätarens livsmiljö? SCA avverkade den äldre kalkbarrskogen vid Mörtsjöbodarna i Ragunda kommun trots att de kände till förekomsten av den starkt hotade arten trolldruvemätare (EN). Foto: Privat.
På vilket sätt har SCA utvecklat och bevarat trolldruvemätarens livsmiljö? SCA avverkade den äldre kalkbarrskogen vid Mörtsjöbodarna i Ragunda kommun trots att de kände till förekomsten av den starkt hotade arten trolldruvemätare (EN). Foto: Privat.

”Att vi ens måste stå här och protestera är sjukt!”

-Att vi ens måste stå här och protestera är sjukt. Det SCA gör är att systematiskt kalavverka oersättliga skogar, med katastrofala konsekvenser för klimat, miljö och urfolksrättigheter. Samtidigt motarbetar de aktivt den nödvändiga och möjliga omställningen till ett verkligt hållbart skogsbruk som bidrar till att bromsa klimatkrisen och artdöden. Vi vill inget hellre än att inte behöva stå här, men det finns inget val när allt står på spel, säger Karla Alfaro Gripe, Fridays for Future Sverige.

-SCA är den största och starkaste skogsägaren i regionen Jämtland-Härjedalen/Västernorrland, till och med den största i EU. Att vara mycket stor och stark ger ett särskilt ansvar för hur en beter sig. Att då strunta i lagar, bryta mot certifieringsregler och ödelägga skyddsvärd skog är något vi i Naturskyddsföreningen aldrig accepterar, säger Ulf von Sydow, länsordförande Naturskyddsföreningen Jämtland Härjedalen.

Läs det öppna brevet till SCA här.

Exempelsamling med SCA:s avverkade och avverkningsanmälda skogar med höga naturvärden kan läsas här. Notera att detta inte är en komplett lista över alla SCAs avverkningar, utan endast exempel.    

Kontaktpersoner

Lina Burnelius, Projektledare och internationell koordinator Skydda Skogen 

lina.burnelius@skyddaskogen.se 

tel 0734404794

Stig-Olof Holm, Forskare och Universitetslektor vid Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap på Umeå Universitet. 

stig-olof.holm@umu.se

tel. 070-3594481

Daniel Rutschman, Skogsvärn Näsåker/Skogsvärn Skogsnäs

danielrutschman@gmail.com

tel. 076-1128826

Christopher Engberg Dahl, Kommunikationsansvarig, Greenpeace Sverige

christopher.dahl@greenpeace.org 

tel. 0791421453