Vem blir Årets

Skogsmissbrukare 2012?

Foto: Skogsstyrelsen, Sveaskog, regeringen.se, Skogsindustrierna, Ikea och regeringskansliet.

 

Styrelsen för Skydda Skogen har beslutat att vid årsmötet i februari utnämna Årets Skogsmissbrukare 2012. Priset ska gå till ”person eller organisation som på grund av vinningslystnad, oförstånd, illvilja, prestige, eller allt tillsammans, bidragit till att allvarligt förfula och utarma det svenska skogslandskapet”. Priset utgörs av tre liter virtuell trätjära och ett symboliskt kuddvar fullt av otvättad hönsfjäder. Ett stort antal tänkbara kandidater har funnits, endast de värsta marodörerna har kommit ifråga. Styrelsen har sonderat, inventerat och funderat och kommit fram till att följande personer ska nomineras till Årets Skogsmissbrukare 2012.

De nominerade är:

Monika Stridsman, generaldirektör för Skogsstyrelsen, för konststycket att omyndigförklara sin egen myndighet och på industrins uppmaning bl.a. göra om de undersökningar som visade på katastrofalt dålig miljöhänsyn vid avverkningar. Hon har nyligen gått till domstol för att ta ifrån ideella organisationer deras talan i miljömål. Just detta fall gällde fjällskogen i Änokdeltat, och skövling av fjällskog är något av hennes specialitet sedan tiden som chef för Assi-Domäns Jokkmokksrevir.

Herman Sundqvist, för att han missuppfattat sin uppgift som skogschef på statliga skogsbolaget Sveaskog, som att det skulle handla om att göra billig bloggpropaganda för den svenska modellen av skogsexploatering och samtidigt sprida löje över naturvården. 

Ulf Sandström, ordförande för SMF Skogsentreprenörerna, för sina yviga partsinlagor i diverse lokalpress, inlägg som mer än något annat avslöjat ihåligheten och okunskapen i kalhyggesförespråkarnas argument.

Mårten Larsson, skogsdirektör i Skogsindustrierna, för sin häpnadsväckande produktion av påkostade desinformationskampanjer. Fantastiska lögner, halvsanningar hala som såpa. Knappt ett sant ord! Uppenbarligen utan att han skäms det allra minsta!

Anders Hildeman, brutal skogsman redan på SCA-tiden, för sitt hårdnackade försvar av IKEA:s rätt att fritt ta för sig av ryska Karelens urskogar.

Eskil Erlandsson, landsbygdsminister, storskogsägare, för att han lånat ut båda öronen till lobbyisterna från LRF och Skogsindustrierna, på allvar släppt in nyliberala värderingar i skogspolitiken, hävdar att ägarna, oavsett skogsvårdslagen, ska bestämma vad de vill göra med sin skog. Inga förändringar behövs, vare sig i lagen eller skogsbruket, tycker Eskil. Strängt taget är det Eskil Erlandsson som bär ansvaret för allt som hänt i skogsbruket de senast sex åren. Lite orättvist mot övriga kandidater kan man tycka!

Resultat meddelas på årsmötet 17 februari.

Styrelsen