Text och bild av Fredrik Nilsson, styrelseledamot i Skydda Skogen

Avverkning, schaktning och löftesbrott – kanske till och med lagbrott. Bakom en låst grind i Petersvik har arbetet med logistikparken redan startat. Bakom händelseutvecklingen skymtar en ny plan från SCA och hårt tryck från byggbolaget PEAB.

Fågelsången kan inte bli intensivare. Taltrastens varierande drill tränger in i bilkupén. Höga och spetsiga toner, kristallklart och avancerat. Jag spanar efter fågeln som gärna sjunger från en trädtopp, men fastnar med blicken på den nyanlagda grusplanen. En byggbarack och några schaktmaskiner skymmer havsutsikten. Jag är här för att undersöka om kommunbolaget Sundsvalls Logistikpark AB håller löftet om att respektera den pågående laglighetsprövningen och avstå från att schakta eller avverka innan de får formellt startbesked från juristen på kommunstyrelsekontoret. Det visar sig vara lögn.

Förr en badplats. Snart en uppställningsplats för entreprenadmaskiner och byggbaracker.

Det är onsdagkväll, den 17 juni. Runt den nya grusplanen i Petersvik, som ska bli uppställningsyta för fler baracker och fler maskiner, är den omgivande grönskan överväldigande. Lövverken och ängsmarken har förstärkts av regnet. Det är som att det inte räcker att växa. Vegetationen väller fram. En fest av klorofyll. Knappt en månad har gått sedan kommunfullmäktige tog sitt slutliga investeringsbeslut för logistikparken – sammanlagt 785 miljoner kronor. Över en miljard med räntor inräknade.
I en intervju med Sveriges Radio P4 Västernorrland den 7 maj medgav till och med Anders Johansson, VD för Stadsbacken AB, kommunkoncernens moderbolag, att det “finns stor affärsmässig risk med logistikparken”.

Rådjur och lodjur
Jag promenerar upp mot Granli, som ligger i norra änden av Petersviksområdet. Förr var det campingplats. GIF Sundsvall hade sin träningsanläggning runt knuten. Gräsplanen hade rykte om sig att vara bäst i Sundsvall. Nu är den igenvuxen sedan länge. KFUM ägde Granli och barnen lekte. Nu är det igenbommat. Huset är fortfarande intakt, men balanserar på gränsen till förfall. På vägen möter jag två rådjur. Jag har mött dem flera gånger tidigare under de senaste veckornas campingnätter.
Förra helgen blev en rådjursbock riven av ett lodjur på Södra sommarstigen. Jag såg geten ensam. Hon tittade med svarta ögon, kupade öronen och lystrande. På helspänn. Nu har hon sällskap. Jag tror inte att någon av dem anar att till och med lodjuret är hotat den här gången.

Råbock fälld av lodjur på Södra sommarstigen i juni 2020.

Under dagen har en skogsmaskin gått varm i naturskogen norr om Granli. Ryktet säger att det avverkats en gata, cirka 15 meter bred och ett par hundra meter lång. Jag följer spåren av larvfötterna i asfalten på den lilla byvägen, går mellan flagnande staket mot de igenvuxna sekelskiftesträdgårdarna och som kantas av vildvuxna buskage med blommande syrener. Ryktet visar sig stämma. Vid Granli har en ny väg brutits fram genom slyskogen. Jag följer den upp till det som var naturskog. Tyngden av skogsmaskinen verkar ha pressat fram miljarder myggor ur den fuktiga marken. Cirka hundra meter uppåt skogsbilvägen är det uppenbart att det som lovats inte hållits. Röjningen som skulle bereda mark för ett staket har blivit som en kraftgata. Fukten hänger som ett dimdraperi över hygget. På ömse sidor om hyggesgatan ramar mörka gransiluetter in förödelsen. Det är en fullskalig avverkning.

Innan arbetet inleddes lovade Sundsvalls Logistikpark avstå från schaktning och avverkning. Nu har antagligen flera hundra träd fällts. Timret är stämplat med koden “2056”. Styrgruppen för projektet, med Sven Magnusson, VD och Magnus Borgström, projektchef från Sundsvalls Logistikpark, hade uppenbarligen en annan plan tillsammans med Jörgen Eriksson, regionchef och Jimmy Bergström, arbetschef från PEAB, än den som de lät kommunikatören dela med sig av till allmänheten. I torsdags låste de grinden intill Petersviksområdet. Beskedet är tydligt: Keep out, står det på skylten.

Den fridlysta fladdermusen har blivit en symbol för Petersvik.

Största kommunala satsningen någonsin
Tidigare under dagen läste jag noga igenom det nya samrådsunderlag som SCA lämnat in till kommunen. Det skedde samma dag kommunpolitikerna tog sitt beslut – Sundsvalls kommuns största ekonomiska satsning någonsin. Jag läser handlingen parallellt med den PM som Sundsvalls Logistikpark lade fram som underlag och ett protokoll från Sundsvalls Logistikpark AB:s styrelsemöte från den 14 februari. Fram träder en bild av vilka krafter som drivit på det politiska beslutsfattandet under våren. Två av Sveriges största bolag, SCA och PEAB, har uppenbarligen haft en stark vilja.

När man går där genom Petersviks före detta sekelskiftesmiljö är det lätt att börja fantisera om män i linnekostym och stråhatt, kvinnor i vita klänningar, klirr i punschglasen och uppsluppna konversationerna under fruktträden. Men den här fantasin bleknar allt mer. De igenbommade fönstren får de praktfulla villorna att se döda ut, som ögon slutna ögon på en död människa. Husen ska monteras ned. Det som blir över ska sedan schaktas bort. Den som studerar kartan över planområdet för logistikparken i Petersvik ser att området strax söder om den nygjorda avverkningen ska användas som upplag för schaktmassor. Det är där som parkmiljöerna, jordkällarna och brunnarna ska skyfflas upp. Vad som ska hända sedan kommer som en aha-upplevelse när jag läser samrådsunderlaget.

“När Logistikparken anläggs, kommer ett stort överskott av sprängsten att uppkomma. För att göra byggprocessen kostnadseffektiv, resurseffektiv och minska dess miljöpåverkan bör det överskott av sprängsten, som är lämpligt för byggnationen, tas tillvara och nyttjas på plats. Det finns med andra ord vinster med att anlägga logistikparken och landbyggnaden för hamnplanen i Petersvik under samma tidsperiod, eftersom sprängsten från logistikparken kan nyttjas för landbyggnaden.” (Samrådsunderlag, Utökad landbyggnad Petersvik, sid. 5)

Luntan från SCA handlar i klartext om att skogsbolaget vill bygga en ny containerkaj i direkt anslutning till logistikparken. Containerkajen pekas ut som särskilt viktig i PM:et. Petersviksområdet ska kort sagt skyfflas ut som fyllnadsmassa – 200 meter ut i Alnösundet.

Börskursen rusar
Det går bra för SCA. Under Covid 19-pandemin har börskursen stigit kraftigt. Med helt nya förväntningar på att det är mer hämtmat, postorder och nätköp som ska prägla framtiden i skuggan av det nya viruset så har börsen uppenbarligen reagerat med glädje på skogsbolagets planer. Inte bara Östrandsfabriken går för högtryck. I Obbola investeras svindlande miljardbelopp i en ny kartongfabrik. Money talks, och tid är pengar.

Förra veckan begärde jag och tre andra Sundsvallsbor laglighetsprövning av projektet med anledning av att vi anser att minst två av politikerna som tog det slutliga investeringsbeslutet borde ha anmält jäv.

Samtidigt som de kommunala bolagen Stadsbacken AB, Sundsvalls Logistikpark AB och Sundsvalls Hamn AB genom avtal djupt inbegripna i samarbete med SCA tar politiker, som både är styrelserepresentanter i dessa bolag och ledamöter i kommunfullmäktige, beslut som gynnar skogskoncernen. Som jag berättade i Sveriges radio P4 Västernorrland förra veckan, så finns det risk för att vi som kommunmedlemmar i vart fall kan misstänka att några av dessa politiker inte tagit beslut på opartiskhetens grund. Att de kan ha blandat ihop det kommunala allmänintresset med något annat. I vår begäran av laglighetsprövning nämner vi explicit två namn. En av dem är Åsa Ulander (S), som är ordförande för Stadsbacken AB, och ledamot i kommunfullmäktige. Kanske borde vi ha nämnt fler, i synnerhet Anita Bdioui (S), ordförande i Sundsvall Logistikpark AB och Sundsvalls hamn AB, som samarbetar tätt med SCA. De borde ha anmält jäv, anser vi.

Under hypnos
Att det finns sådana här samband får mig att grubbla på hur politikerna tänker. När jag står där bland stubbarna ser jag en bild framför mig. Att kommunpolitikerna i någon bemärkelse är hypnotiserade av SCA:s miljardplaner, som att detta är lösningen på kommunens alla problem. Naturligtvis ger SCA jobb, men framför allt ligger skogsbolagets fokus på ägarnas intresse. Börskursen styr. Jag tänker, om kommunen lånar hundratals miljoner, borde inte dessa pengar investeras direkt i äldreomsorgen, förskolan och skolan istället?

Planerna på den nya containerkajen har hittills inte väckt någon särskild uppmärksamhet. Lite märkligt kanske, för det är verkligen en enorm utbyggnad. Stor som tio fotbollsplaner. De jättelika hanteringsytorna som ryms inom det befintliga tillståndet klarar bara ett flöde om 86 000 containrar. SCA räknar med att i närtid behöva en kapacitet för att klara ett årligt flöde om 120 000 containrar. Trots att det rör sig om ett kraftfullt ingrepp i vattenmiljön, påverkar tiotusentals människor i närområdet och förändrar landskapsbilden för alltid, kommer det ändå inte att bli något samråd i vanlig mening. På grund av pandemin kommer allmänheten bara att få komma in med skriftliga synpunkter, meddelar SCA i sin kungörelse i Sundsvalls Tidning. Senast den 25 juni ska synpunkter ha lämnats in. Bråttom, bråttom.

Även PEAB har bråttom
Redan i februari var det PEAB som uttryckte samma tidsnöd. Eller snarare Sven Magnusson, VD för Sundsvalls Logistikpark, som informerade styrelsen om brådskan. Enligt protokollet från styrelsemötet den 14 februari redogör han för projektets läge och berättar vad som hänt sedan sist. Han informerar vidare om att det är, jag citerar:
“En kritisk tidpunkt med PEAB nu, de måste ha information om projektet ska sättas igång i tid eller ej annars kan deras konsulter komma att omplaceras på andra projekt.” (Protokoll från styrelsemöte, Sundsvalls logistikpark, sid. 4)

Byggarbetsplats eller bara förberedelser? Det beror på vem som svarar.

Där jag står i den nedhuggna naturskogen norr om Granli är det som att vibrationerna från skogsmaskinen överförts till en miljon vingslag i sekunden. Surret från myggorna överröstar fågelkvittret. Fladdermössen som bor i Petersviksområdet kommer att få sig ett rejält skrovmål i natt.

Här är besluten som avgör Petersviks framtid
2020-02-14 Styrelsesammanträde i Sundsvalls logistikpark AB. Sven Magnusson, VD, redogör för projektets läge att och att de måste ha information om att projektet kan sättas i gång för att inte PEAB:s konsulter ska placeras om till andra projekt:
https://sundsvall.se/wp-content/uploads/2020/03/Sundsvall-Logistikpark-AB-2020-02-14_Protokoll.pdf

2020-03-20 PM Slutligt invetsringsbeslut Sundsvalls logistikpark AB:
http://www.sundsvalllogistikpark.se/Informationsmaterial/Slutligt_investeringsbeslut_med_bilagor2020.pdf

2020-05-25 Kommunfullmäktige (41 av 81 ledamöter) tar det slutliga investeringsbeslutet. 785 miljoner kronor:
https://sundsvall.se/wp-content/uploads/2020/06/Protokoll-kommunfullm%C3%A4ktige-2020-05-25-inkl-bilaga-1-och-2.pdf

2020-05-25 PEAB Offentliggör att bolaget fått uppdraget att bygga Sundsvall Logistikpark. Värde 734 miljoner kronor.
https://peab.se/om-peab/press-och-media/pressmeddelanden/pressmeddelande/57DE176609F88634/

2020-05-25 SCA Logistics skickar in Samrådsunderlag för utökad landbyggnad Petersvik:
https://www.sca.com/globalassets/logistik/schedules/contex/samradsunderlag-for-utokad-landbyggnad-sundsvalls-hamn.pdf
Share and Enjoy