”Ungefär 54 fotbollsplaner. Förr växte där tät skog men så kom skogsmaskinerna, i dag är skogsområdet vid Åserum norr om Mönsterås en vegetationsöken med några få frötallar spridda här och där. I Släthult avverkades en yta motsvarande cirka 120 fotbollsplaner.”

Läs mer här