Nu instiftar de ett pris för att få andra i skogsnäringen att bidra mer
till ”klimatet och skogen kampanjen”.

Nytt pris instiftas: Skogsindustriernas klimatpris

Skogsindustrierna instiftar ett klimatpris för den som visat ett stort engagemang för miljö- och klimatfrågorna

Priset instiftas för att:
# tydliggöra skogens och dess produkters förtjänster för klimatet
# stärka skogsnäringens hållbarhetsarbete
# lyfta fram goda och inspirerande exempel.

Det skriver Skogsindustrierna i ett pressmeddelande, rapporterar SkogsSverige

Läs mer här.