Regeringens förslag om att markägarna ska få betalt 25 procent över marknadsvärde när staten ger ersättning för att bilda naturreservat kommer att innebära att betydligt mindre natur skyddas för framtida generationer.
– Den här regeringen kör naturvården i botten. Nu ska skattepengar för naturvård bli subventioner till stora skogsbolag för att hindra dem från att förstöra naturen, säger Mikael Karlsson ordförande i Naturskyddsföreningen.

Läs Naturskyddsföreningens pressmeddelande här.

 

Läs lagrådsremissen ”Ersättning vid expropriation” här.