Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Nytt öppet brev: Sveaskog – hur länge till?

Den hänglavsrika naturskogen vid sjön Siebdniesjavrrie är en av de över 30 naturskogar som Sveaskog vill avverka i Maskaure samebys renbetesmarker. Foto: Björn Mildh.

Det statliga skogsbolaget Sveaskog vill avverka drygt 100 hektar hänglavsrik barrblandskog vid sjön Siebdniesjavrrie i Maskaure sameby i Arjeplogs kommun. Skogen har höga naturvärden och är viktig som renbetesmark. Samerna har i samråd med Sveaskog sagt nej till avverkningen två gånger. Sveaskog svarar nu att de ska göra en noggrann bedömning och planering innan slutgiltigt beslut tas. I ett nytt öppet brev till Sveaskog poängterar Leif Lundberg från Maskaure sameby, Johanna Nilsson, Marcus Lidström och Björn Mildh, alla tre medlemmar i Naturskyddsföreningen, att skogsbolaget måste respektera samernas nej och sluta fortsätta att planera för att komma åt skogen.

Läs det öppna brevet till Sveaskog här:

Bästa Anette, Jenny och Fredrik,

Vi tackar för Sveaskogs svar den 25.6. (nedan) om den 105 hektar stora naturskogen som bolaget vill avverka vid Siebdniesjavrrie i Maskaure samebys renbetesmarker.

”Hej Björn,

. . . . .

Gällande ditt förra mail om Siebdniesjavrrie så ligger även det objektet väldigt tidigt i processen vilket innebär att det kommer att göras både en noggrann naturvärdesbedömning och planering innan ett slutligt beslut tas.

Med vänlig hälsning,

Linda Burström

Hållbarhetsansvarig

Sveaskog

MO Nord”

Vid samråden både 2019 och 2020 sade Maskaure sameby nej till Sveaskogs plan att få avverka skogen. Den är viktig betesmark i renarnas året-runt marker och har även höga naturvärden.

Men Sveaskog respekterar inte samernas nej.

Som framgår ur svaret fortsätter Sveaskog i stället med sin planering för att komma åt skogen. Två gånger nej räcker inte!

Detta är Sveaskogs respekt och samverkan på lika villkor såsom den tillämpas vid samråden.

Hur länge till?

Vänligen,

Leif Lundberg, Maskaure sameby

Johanna Nilsson, medlem i Naturskyddsföreningen i Luleå

Marcus Lidström, ordf. Naturskyddsföreningen Norrbotten

Björn Mildh, medlem i Naturskyddsföreningen

Kontakt

Leif Lundberg, Maskaure sameby, leif.rutsa(@)gmail.com, tel. 070-249 70 40

Björn Mildh, medlem i Naturskyddsföreningen, bjorn.mildh(@)naturskyddsforeningen.se, tel. 0911-682 65