En av de värdefulla naturskogar som Sveaskog planerar att avverka i Maskaure sameby. Foto: Björn Mildh.

Det är inte bara i Maskaure sameby i Arjeplogs kommun som det statliga skogsbolaget Sveaskog kör över samerna under sina samråd inför planerade avverkningar. Det finns ett 50-tal samebyar till som har regelbundna samråd med Sveaskog där skogsbolaget ofta är i överläge. Sveaskog börjar nu dock lyssna på samerna i Maskaure sameby. Bemöt hädanefter alla samebyar med respekt och som jämbördiga parter, skriver Leif Lundberg från Maskaure sameby, Johanna Nilsson, Marcus Lidström och Björn Mildh, alla tre medlemmar i Naturskyddsföreningen, i ett öppet brev till Sveaskog.

Läs det öppna brevet till Sveaskog här:

Bästa Anette, Jenny och Fredrik,

Sveaskogs samråd med Maskaure och andra samebyar om skogar bolaget vill avverka har under alla år konsekvent försiggått i tysthet, utan insyn.

När Maskaure sameby sommaren 2018 för första gången ville ha med en observatör och Sveaskog fick veta detta avlyste man samrådet strax innan det skulle hållas.

Varför?

Sveaskogs egen version av samråden som en samverkan mellan jämbördiga parter, med respekt och på lika villkor har varit bolagets allenarådande informationen utåt som man hårdnackat vidhållit. Först från och med 2018 har vi även fått samernas version. Ur den framgår en helt annan bild som beskriver Sveaskogs ständiga överläge. En maktposition som bolaget inte tvekat att använda för att komma åt skogar man vill ha. Ett helt förkastligt handlande som vi redovisat upprepade gånger i både artiklar och brev.

Först vid samrådet våren 2020 med Maskaure sameby kom en förändring.

För första gången upplevde byns företrädare att de blev bemötta med större respekt och större jämlikhet än tidigare. En känsla av att vara på rätt väg. Det tackar vi Sveaskogs nya vd Hannele Arvonen för.

Förändringen var väl grundad och nödvändig.

Men gäller den bara för Maskaure?

Det finns mer än 50 samebyar till och flertalet av dem har regelbundet samråd med Sveaskog. Vi har kontakt med flera av byarna och vet hur det går till.

Bästa Sveaskog, sluta med era gamla samrådsmetoder och bemöt alla samebyar med respekt och som jämbördiga parter. Som Maskaure våren 2020.

Vänligen och med sommarhälsningar,

Leif Lundberg, Maskaure sameby

Johanna Nilsson, medlem i Naturskyddsföreningen i Luleå

Marcus Lidström, ordf. Naturskyddsföreningen Norrbotten

Björn Mildh, medlem i Naturskyddsföreningen

Kontakt

Leif Lundberg, Maskaure sameby, leif.rutsa(@)gmail.com, tel. 070-249 70 40

Björn Mildh, medlem i Naturskyddsföreningen, bjorn.mildh(@)naturskyddsforeningen.se, tel. 0911-682 65