Pressmeddelande, 13 juni 2018

Intresset för att odla mer hållbart och miljövänligt blir allt större. En ny bok driver nu på trenden ytterligare: ”Skogsträdgården – odla ätbart överallt”, skriven av författarna bakom succéboken ”Fleråriga grönsaker – upptäck, odla, njut” som nominerades till Årets Trädgårdsbok 2016.

Att odla sin egen mat i svenskt klimat är vanligtvis ett mödosamt arbete. Det behöver sås, förkultiveras och utplanteras samt gödslas, vattnas och ogräsrensas åtskilliga gånger för att få en bra skörd. Samtidigt, bortom odlingslanden, bjuder naturen på ett överflöd av växtkraft från tidig vår till sen höst – helt utan att människan behöver jobba för det. Tänk om vi nordbor kunde lära oss att odla på naturens sätt för en längre skördesäsong, med fler grödor och mindre arbetsinsats? Den nya boken ”Skogsträdgården – odla ätbart överallt” visar att det är möjligt. Det är särskilt skogens skogsbryn och gläntor som inspirerar det i Sverige relativt nyupptäckta odlingssättet skogsträdgårdsodling.

– Genom att efterlikna hur naturliga ekosystem fungerar kan vi rejält förlänga skördesäsongen i våra odlingar. Redan efter snösmältningen kan vi skörda de första primörerna som kantlök och spenatskräppa. I maj och juni, när de ettåriga grödorna fortfarande är små plantor finns det ett överflöd av fleråriga bladgrönsaker. I skogsträdgården skördar vi också olika bär från början av juni till början av oktober här i södra Dalarna, för att inte tala om alla frukter och nötter som finns framåt hösten, berättar Annevi Sjöberg, en av författarna till boken.

– Nyckeln är att satsa på fleråriga växter. De har sina rötter på plats när säsongen startar, hittar sitt eget vatten och näring och är nästan skötselfria efter etablering. Satsar man dessutom på en mångfald av olika växter finns det alltid något att skörda även om skörden skulle slå fel för vissa grödor på grund av torka, frost vid blomning eller annat väderfenomen som vi inte kan råda över, menar Philipp Weiss som började skriva de första raderna till boken för drygt fyra år sedan.

Boken är rejält omfångsrik med över 460 sidor i stort format och vilar på en stadig faktabaserad grund, med över 800 referenser till vetenskapliga artiklar, böcker och rapporter.

– Trots att skogsträdgårdsodling som begrepp är ganska nytt är många aspekter av odlingstekniken förvånansvärt välundersökta. Det finns gott om forskning om hur naturliga ekosystem skapar sin egen bördighet, hur träd kan förflytta vatten från en del av jorden till en annan och att många växter använder sig av kemikalier för att påverka sin omgivning till sin fördel. Vi har i boken satt ihop dessa pusselbitar till en helhet som vi hoppas kan bli en startpunkt för många fler som vill utforska det här sättet att producera sin egen mat, säger Annevi Sjöberg.

Förutom att författarna utförligt beskriver de teoretiska grunderna för att odla som skogen går de i detalj igenom allt från planering av en skogsträdgård till anläggning och skötsel. I boken presenterar de även över 400 odlingsvärda växter för nordligt klimat, både kända som krusbär, äpplen och päron och okända som asimina, pimpernöt och narrbuske.

– Vi ville verkligen skjuta fram kunskapsgränserna för vilka fleråriga ätbara grödor som går att odla i vårt klimat. De allra flesta växterna vi har tagit med i boken är kulturväxter någonstans på norra halvklotet och den enda anledningen att många av dem är så pass ovanliga idag är att knappt någon känner till dem. Vem har hört om guldhallon eller amerikansk persimon? När vi smakade på dem för första gången under researcharbetet till boken var det som en helt ny värld som öppnade sig för oss och många av grödorna kan man bara inte få nog av, skrattar Philipp Weiss.

Författarna menar att skogsträdgårdsodling redan idag börjar bli en stark trend som bara fortsätter att växa. Allt fler kommuner börjar tänka mer på att öka andelen ätbart i sina grönområden. Författarna samarbetar även med jordbrukare som vill använda skogsträdgårdstänket för att bredda sin produktion och hitta nya affärsmöjligheter. 

– Starkast är trenden dock bland alla som odlar småskaligt, vare sig det handlar om odling i villaträdgården eller på kolonilotten. Där har vårt motto om att ”odla ätbart överallt” redan anammats av en stor skara pionjärer, menar Annevi Sjöberg.

Med den nya boken hoppas de kunna inspirera fler att vilja vara med och utforska denna odlingsteknik som kan ge ett överflöd av fleråriga bladgrönsaker, bär, frukt och nötter utan att man behöver jobba ihjäl sig för det. Samtidigt framhäver författarna de stora miljöfördelarna med att odla på skogsträdgårdsvis.

– Förutom alla de fantastiska smakerna som skogsträdgården bjuder på ger den per automatik livsutrymme åt otaliga nyttodjur som har det svårt i vårt alltmer utarmade kulturlandskap, så att anlägga en skogsträdgård är en fantastisk möjlighet att göra en stor miljöåtgärd med väldigt enkla medel, menar Annevi Sjöberg.

Om författarna

Philipp Weiss är utbildad civilingenjör och diplomerad permakulturdesigner. Han bor med sin familj i Stjärnsund i södra Dalarna där han började anlägga sin första egna skogsträdgård år 2007. Idag täcker odlingarna nästan 1,5 hektar och omfattar över 300 arter av träd, buskar och örter. Den stora inspirationskällan för hans odlingar är barndomens ätliga landskap i södra Tyskland. Sina odlingserfarenheter dokumenterar han på Skogsträdgårdsbloggen och håller i regelbundna kurser och föredrag inom permakultur och odling av fleråriga nyttoväxter. Tillsammans med sin familj driver han Puttmyra skogsträdgård med tillhörande plantskola för skogsträdgårdsväxter.

Annevi Sjöberg är utbildad miljövetare och miljöingenjör med ett brinnande hjärta för biologisk mångfald och alla former av bär och fleråriga grönsaker. Annevi bor med sin familj i Stjärnsund i södra Dalarna där hon är engagerad i skapandet av den offentliga skogsträdgården Mångfaldsträdgården på cirka 2700 kvm. Hon håller också på att förverkliga drömmen om ett annat skogsträdgårdsinspirerat odlingssystem i närområdet. Annevi undervisar i permakultur, håller kurser samt föredrag om odling av fleråriga grönsaker och skogsträdgårdsodling samt är projektledare för Plockhugget – ett initiativ för hållbart skogsbruk.

Kontakt

Hälsingbo Skogsträdgård HB

Rörshyttan Hälsingbo 424

77674 Stjärnsund

Annevi Sjöberg, 073 362 2509, annevi.lakemountain@gmail.com

Philipp Weiss, 072 923 9153, weiss.philipp@gmail.com