Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ökade koldioxidutsläpp och fler avverkade skogar när stora kolkraftverk övergår till biobränsle

DRAX kraftverk i Storbritannien har övergått från att elda kol till att elda biobränsle.Foto: Ian Britton, Flickr

Flera av Europas största kolkraftverk ska övergå från koleldning till biobränsle. Det kommer att skynda på klimatförändringen istället för att hindra den, enligt den brittiska rapporten Playing with Fire. Det innebär att fler skogar huggs ned för att tillgodose det ökade behovet av biobränsle.

Den subventionerade övergången från kolkraft till förnyelsebara biobränslen kommer att ha motsatt effekt än tänkt, slår rapporten fast. Biomassa som eldas i kraftverk beräknas ge upp till tre gånger så stora koldioxidutsläpp jämfört med kol.

Övergången till biobränsle kommer också att resultera i ökad skogsavverkning enligt rapporten. Risken är stor att hela skogar kommer att huggas bort innan de ens har hunnit växa sig ”mogna” för avverkning. Största delen av biobränslet kommer från skogar i USA och Kanada. Träpellets fraktas därmed 1000 tals kilometer för att storskaligt ersätta kol. 10 av Europas största kraftverk ska gå över till förnyelsebar energi, vilket kommer att kräva 36 miljoner ton träpellets per år. Det är lika mycket som den nuvarande totala globala årsproduktionen av träpellets. Skogar på sammanlagt 2 700 kvadratkilometer eller 270 000 hektar, behöver huggas ned årligen för att tillgodose det behovet.

Utsläppen blir på 67 miljoner ton koldioxid, enligt rapporten, och den koldioxiden kommer inte att tas upp av växande träd eftersom de inte räcker till i det relevanta tidsperspektivet, om vi ska följa Parisavtalet. Enligt Parisavtalet måste koldioxidutsläppen minska redan nu. Men det tar 60-100 år för koldioxid i förbränd biomassa att tas upp av växande träd, och den tiden har vi inte.

Av Kristina Bäck