Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Öppet brev om Sveaskogs tystnad: Vi efterlyser öppenhet och klargörande svar

Samtliga markerade områden innefattar Sveaskogs försäljning av mark inom Maskaure sameby i Arjeplog. De rosa områdena motsvarar klara lantmäteriförättningar. De mörkgröna områdena saknar klar lantmäteriförättning.

I ett öppet brev till Sveaskog den 20 januari 2020 kritiserade Leif Lundberg från Maskaure sameby tillsammans med Naturskyddsföreningens medlemmar Björn Mildh och Johanna Nilsson, Sveaskogs tillvägagångssätt för markförsäljning. De har fortfarande inte fått något svar från Sveaskog. De skickar därför nu ett nytt öppet brev till Sveaskog där de skriver att de efterlyser öppenhet och ett klargörande svar.

Läs det öppna brevet här:

Bästa Anette, Fredrik och Lars-Erik,

I vårt brev den 20 januari 2020 uppmanade vi Sveaskog att informera oss om den samlade arealen skogsmark som bolaget sålt inom Maskaure samebys renbetesmarker. Se brevet här.

Mer om markförsäljningen här

Vi saknar fortfarande Sveaskogs svar.
I bolagets uppförandekod ingår nyckelordet öppenhet. Det innebär att skyndsamt svara på ställda, angelägna frågor.
Men ju mer besvärande frågor vi ställer, desto längre tid innan svaret kommer.
Om det alls kommer.

Vi ser fram emot ett snabbt och klargörande svar.

Vänligen,

Leif Lundberg, Maskaure sameby
Johanna Nilsson, medlem i Naturskyddsföreningen i Luleå
Björn Mildh, medlem i Naturskyddsföreningen.
Marcus Lidström, t.f. ordförande, Naturskyddsföreningen i Norrbotten