”Katastrof om bokutgivningen

av Nationalnyckeln läggs ned”

Hej! Jag har fått höra att Nationalnyckeln kanske ska läggas ned. Det är en katastrof! Jag minns när den första boken, den om dagfjärilar, kom ut 2005. Då var jag elva år och tyckte det var jättekul att sitta och titta på alla fina fjärilsbilder.

Jag minns att jag frågade mamma och pappa hur lång tid det skulle ta innan alla böcker i serien var klara, för jag ville att vi skulle köpa allihop. Så har böckerna fortsatt att komma hem i brevlådan under årens lopp. Varje gång har böckerna varit lika vackra, gjorda med en minutiös noggrannhet som får det mesta att blekna i jämförelse. För mig visar de vilken enormt vacker värld vi lever i och gör mig ödmjuk inför livets alla former. Ett komplett verk, med alla Sveriges arter, det är något drömskt!

Jag har sett fram emot att få se alla arter jag är intresserad av presenterade i en del av Nationalnyckeln. Det är något jag verkligen inte vill gå miste om. Det verkar nu som om ni tänker bortprioritera utgivningen av Nationalnyckeln.

Blir det så, och bokutgivningen läggs ned, är det en katastrof. Det är ytterligare en skymf mot naturen och biologin som vetenskap som redan är alltför nedvärderade i vårt samhälle. Men trots allt är det naturen vi lever i och måste ta hand om och för det krävs kunskaper i biologi.

Vi är väl överens om att den biologiska mångfalden måste bevaras?

Nationalnyckeln är viktig för att hjälpa oss med den uppgiften. För att kunna hjälpa arter att överleva måste vi ha kunskap om dem och framför allt måste vi veta om att de finns. Vem kommer annars att bry sig om dem?

Att Nationalnyckeln finns kvar som bok är mycket viktigt. Som ett populärvetenskapligt verk fungerar den inte alls lika bra utgiven på något annat sätt. Inte ens jag, som tillhör generationen som har växt upp med datorer och mobiler, vill ha Nationalnyckeln enbart som digital utgåva i stället för pappersutgåva.

Jag hoppas att du som läser tar ditt förnuft tillfånga och gör vad du kan för att bevara denna nationalklenod till bokserie. För den biologiska mångfalden, för kunskapssamhället och för alla, barn och vuxna, som vill se vad som finns att hitta i vår natur.

Ellinor Delin Järbo, Sandvikens kommun