”Ser fram emot svar utan halvsanningar”

Bästa Johan Ekenstedt och Anette Nordlund

Sveaskog slutavverkade i vintras den hänglavsrika myrskogen i Norravan i Arvidsjaurs nordvästra utmarker. En skog som kunnat vara skillnaden mellan liv och död för renarna en snörik vinter som denna, och som jag i mer än två år försökte få Sveaskog att spara.

Så här såg skogen ut innan Sveaskog högg den:

 Sveaskog hugger i myrskogsimpediment

De två bifogade bilderna är tagna i mars i år och visar hur skogen ser ut idag.

Foto: Björn Mildh

Norravan ligger i ” Renens viktiga område inom beteslandet” i Ståkke sameby.

Låt oss därför titta närmare på det ”Samråd med rennäringen 2008” som Sveaskog hänvisar till men inte ville skicka kopia av.
Ur protokollet framgår följande:

Samrådet hölls 19.3.2008. Det var alltså fem år gammalt när skogen höggs!

Samrådet omfattade inte bara den aktuella hänglavskogen, utan tre olika skogar i området på sammanlagt 100 hektar! Sveaskog krävde kalhyggesbruk med slutavverkning och markberedning i alla, vilket gör dem värdelösa som renbetesmark för ett halvsekel framåt.
Sveaskogs och andra skogsbolags argumentering vid sådana samråd om flera skogar samtidigt är också välkända: ”Om vi inte får ta den här skogen, måste vi få ta den där i stället, vi måste ju avverka”.
Det slutar efter ett antal år med att ingen av skogarna står kvar.

Ur protokollet ses att endast två personer deltog. Det var Sveaskogs lokala chef i Arvidsjaur (känd bland annat för vägbygget vid Dippavägen), och en företrädare för Ståkke sameby. Alltså ett samråd mellan fyra ögon där Sveaskog satt med alla trumf på handen.

Så gick ”samrådet” till om den hänglavsrika naturskogen som Sveaskog högg.

Är det därför Sveaskog / ni så ivrigt propsar på dialog med mig mellan fyra ögon?
För att andra, vars ord väger tyngre än mina, inte skall få veta att något skamligt har förevarit och ställa Sveaskog till svars?

Skogsbolagen missbrukar sitt övertag vid samråden. Reglerna måste ses över.
Låt samerna bestämma hur samråden skall gå till i praktiken.

Ser fram emot ett uppriktigt och tydligt svar av Sveaskog, utan halvsanningar och vilseledande manövrar.

Med vänlig hälsning

Björn Mildh, ideell naturvårdare

medlem i Skydda Skogen och Naturskyddsföreningen