Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Öppet brev till Sveaskog: Följ Finlands exempel!

Naturskogen vid Gijmiegielas är en av flera värdefulla skogar som Sveaskog vill avverka i Maskaure sameby trots att samebyn har sagt nej till avverkning. Foto: Björn Mildh.

Ett flertal oskyddade naturskogar är avverkningsanmälda av det statliga skogsbolaget Sveaskog i Maskaure sameby i Arjeplogs kommun. Bolaget definierar produktionsskog som all skog som inte är avsatt för naturvård eller annat ändamål. Det innebär att all skog som saknar skydd är produktionsskog. I Finland får det statsägda skogsbolaget nya ägarpolitiska direktiv med sänkt resultatmål. I ett öppet brev uppmanas Sveaskog att besinna sig och följa Finlands exempel.

Det öppna brevet är undertecknat av Leif Lundberg från Maskaure sameby, Johanna Nilsson, Marcus Lidström och Björn Mildh, alla tre medlemmar i Naturskyddsföreningen. Läs det öppna brevet i sin helhet här:

Bäste Peter och Fredrik,

”Vi avverkar inga naturskogar” säger Sveaskog.

Men låt oss se vad som döljer sig bakom bolagets ord.

För att kunna trolla bort begreppet naturskog gör Sveaskog en egen definition av produktionsskog.

Produktionsskog är all skog som inte är avsatt för naturvård eller annat ändamål.

Alltså oavsett vad det är för skog, om den saknar skydd!!

Med den definitionen är det fritt fram för Sveaskog att avverka naturskogen både på Gijmiesgielas, på Åsarna i myrlandet och alla andra oskyddade naturskogar i Maskaure samebys renbetesmarker bara man lyckas få samernas ”ja” vid samråd.

Exempel på två aktuella naturskogar:

Gijmiesgielas

Moränåsar

Definitionen av produktionsskog gäller av allt att döma för Sveaskogs hela skogsinnehav.

Tilltaget blottlägger mindre tilltalande sidor hos bolaget.

Förtroende är något man måste förtjäna.

Sveaskog, besinna er!

Naturskogar skall sparas, inte kallas för produktionsskog för att kunna avverkas.

I Finland får nu enligt uppgift det statsägda skogsbolaget Metsähallitus/Forststyrelsen nya ägarpolitiska direktiv med sänkt resultatmål.

Följ Finlands exempel!

Vänligen,

Leif Lundberg, Maskaure samebyn

Johanna Nilsson, medlem i Naturskyddsföreningen i Luleå

Marcus Lidström, ordförande, Länsförbundet Norrbotten

Björn Mildh, medlem i Naturskyddsföreningen