Bästa Ann och Johan

Fortfarande saknar jag ert svar på följande fråga som jag redan upprepade gånger ställt till Sveaskog:

Har de naturvärdesbedömningar som tjänstemannen gjort som uppdrag åt Sveaskog efter att han fick köpa skogsskiftet på Storön i Storavan gjorts om?

Frågan är viktig. Det gäller Sveaskogs trovärdighet.
Fakta talar tyvärr för otillåten samverkan, samröre, mellan Sveaskogs och Skogsstyrelsens företrädare.

Här en kort sammanfattning om ärendet till övriga läsare:
Samma person som fick köpa ett skogsskifte på Storön i Storavan i Norrbotten – bolaget hjälpte honom även med avverkningen – fick sedan som uppdrag göra naturvärdesbedömningar i stora skogsområden åt Sveaskog.
Det finns goda skäl att ifrågasätta dessa bedömningar. Dessutom finns ytterligare exempel.
Visserligen hette bolaget vid köpet AssiDomän, man hade ännu inte bytt namn till Sveaskog. Men det handlar om samma personer, hela tiden. De har bara fått byta logo på kepsen och jackan.

För att komma till rätta med den alltför nära relationen föreslog jag redan i ett tidigt skede när saken aktualiserades följande lösning:

Sveaskog gör om de aktuella naturvärdesbedömningarna.

När bolaget behöver vända sig till Skogsstyrelsen framöver ber man att bli hänvisad till annan tjänsteman än den inblandade.

Som väntat vill varken Sveaskog eller Skogsstyrelsen kännas vid det som förevarit.

Sveaskog är ett statligt bolag med uppgiften att förvalta svenska folkets skog. Folket har rätt att förvänta sig hederliga redovisningar på ställda, relevanta frågor i stället för halvsanningar eller ovilja att svara. Ärenden som detta skall inte sopas under mattan.

Jag ser fram emot ett uppriktigt svar av Sveaskog. Accepterar förslaget ovan så att vi kan avsluta detta mindre hedervärda ärende.

Med vänlig hälsning

Björn Mildh, ideell naturvårdare
medlem i Skydda Skogen och Naturskyddsföreningen
Specialist i barnaålderns (och skogsbrukets) invärtes sjukdomar.

Frågan om Sveaskogs samråd med samerna om Norravanskogen skickades även som insändare till bland annat Piteå-Tidningen.

Detta gjordes för att sätta press på bolaget eftersom svaret på brevet dröjde. PT tog i sin tur kontakt med Sveaskog som först då svarade.

Insändare i PT

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *