Kartbild över delar av Maskaure sameby. Gröna fält är skogar som Sveaskog vill avverka; nr. 6 och 7 är tidigare sparade hänsynsytor, nr. 8 är en ”tjäderskog”, nr. 9 är en kantzon, nr. 11 och 12 är naturskogar som omger byns renhage.

Statliga skogsbolaget Sveaskog planerar att inte bara avverka ca 400 hektar naturskog utan även sparade hänsynsytor och kantzoner inom Maskaure samebys renbetesområde i Arjeplogs kommun. Sveaskog har varken respekt för Maskaure sameby, deras rennäring eller gällande lagar och regler, skriver Leif Lundberg från Maskaure sameby, Johanna Nilsson, Marcus Lidström och Björn Mildh, alla tre medlemmar i Naturskyddsföreningen, i ett öppet brev till Sveaskog.

Läs det öppna brevet i sin helhet här:

Bästa Anette, Jenny och Fredrik​,

Förutom att nu sälja ca 2 200 hektar skogsmark planerar Sveaskog även att avverka ca 400 hektar naturskog (32 skogar) inom Maskaure samebys renbetesområde. Bolaget har redan kontaktat byn för samråd.

Låt oss titta närmar på några av skogarna som Sveaskog vill komma åt vid samrådet nu. Gröna fält på bifogad kartbild är skogar som bolaget vill ha samebyns ja till att få avverka. På detaljkartan (satellitbild) ses att flertalet av skogarna redan är omgivna av kalhyggen (6-7-8-9).

Sveaskog vill avverka skogsremsorna 6 och 7 som är tidigare sparade hänsynsytor.

Ändå förbjöd Kammarrätten i Sundsvall i ett domslut 2015 Sveaskog att avverka lämnad hänsyn. Hänsynsytor skall enligt domen sparas i en omloppstid, alltså ca 100 år.

Sveaskog vill avverka den 1 km långa, smala kantzonen mellan landsvägen och Räksakråvvemyran (9).

Enligt gällande FSC-standard skall en ekologiskt och hydrologiskt betingad övergångszon (som denna) sparas, inte huggas (6.3.15S). Detta är vad även Skogsstyrelsen förordar.

Sveaskog vill avverka naturskogarna 11 och 12 som omger byns renhage.

Enligt Miljöbalken 3 kap. 5 paragrafen, stycke 1 och 2 med tillhörande lagkommentar skall åtgärder som påtagligt försvårar (ren)näringens bedrivande inte tillåtas.

Enligt Skogsvårdslagen paragraf 13 b stycke 2 får avverkning inte ske om den omöjliggör sedvanlig samling och flyttning av renhjord.

Men Sveaskog vill avverka all skog omkring renhagen!

Samtliga skogar är naturskogar. Flera ligger dessutom inom gränsen för fjällnära skog.

Samebyn har vid tidigare samråd sagt nej till avverkning gällande flera av de aktuella skogarna. Bland annat skog 8 som är ”tjäderskog”. Men Sveaskog respekterar inte samernas nej.

Varför då ha något samråd?

Sveaskog säger att man vill leva sida vid sida med Maskaure sameby och att renskötsel och skogsbruk kan bedrivas på samma marker i generationer framåt.

Men redan under en generation, sedan 1950-talet, har marklavbetet minskat med 70 % och hänglavskogarna huggits. Sveaskog har även sålt 9 730 hektar skogsmark helt över huvudet på byn förutom de ca 2 200 hektar som nu skall säljas.

Sveaskog har varken respekt för Maskaure sameby och deras rennäring eller gällande lagar och regler. Man tar vad man vill ha.

Det är Sveaskogs samlevnad på lika villkor.

Vänligen,

Leif Lundberg, Maskaure samebyn

Johanna Nilsson, medlem i Naturskyddsföreningen i Luleå

Marcus Lidström, ordförande, Länsförbundet Norrbotten

Björn Mildh, medlem i Naturskyddsföreningen

Kontakt

Björn Mildh, medlem i Naturskyddsföreningen, bjorn.mildh(@)naturskyddsforeningen.se, tel 0911-68265

Johanna Nilsson, medlem i Naturskyddsföreningen i Luleå, johanna.nilsson(@)naturskyddsforeningen.se, 073-840 27 89