”FÖRSTAHANDSYRKANDE: Att förvaltningsrätten måtte upphäva Naturvårdsverkets
beslut då beslutet vilar på osakliga grunder samt att hela frågan om huruvida vargjakt
i Sverige är förenlig med EU-lagstiftning ligger för behandling hos EU och att
ytterligare jakt ska anstå till dess att EU har fattat beslut och i stället besluta att

ingen vargjakt får genomföras under 2011.”

Läs mer här