Nu publicerar föreningens Lisa Behrenfeldt med flera en debattartikel på SVT Opinion om att Ojnareskogen och Bästeträsk måste bli ett Natura 2000 område för att skydda området från att bli en kalktäkt, och för att skydda Norra Gotlands dricksvatten. Läs hele artikeln på SVT Opinion.