Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Olaglig jätteindustri pågår när skyddad regnskog fortsätter att avverkas

Manú nationalpark i Peru. Foto: Corey Spruit via Wikipedia

Regnskog avverkas olagligt i Peru, Bolivia, Brasilien, Ecuador och Colombia och blir timmer som inkorporeras i den internationella marknaden med hjälp av förfalskade dokument. Skyddade skogar i reservat och på mark som tillhör ursprungsbefolkningar avverkas och flera trädslag har huggits så mycket att de nu är utrotningshotade. Ländernas regeringar gör inget.

I en undersökning som heter ”#MaderaSucia”, översatt till “smutsigt timmer”, har det olagliga timrets väg följts: Från olaglig avverkning till laglig försäljning på den globala marknaden. Undersökningen utfördes av tidskriften OjoPúblico och nyhetssajten Mongabay Latam tillsammans med ett reporterteam från Colombia (Semana, El Espectador), Bolivia (El Deber), Mexico (Connectas) och Brazil (InfoAmazonia).

Globalt är den illegala timmerindustrin värd 50 miljarder dollar, enligt FNs Miljöprogram och 30% av det timmer som säljs i världen har avverkats illegalt, enligt undersökningen. Det finns ett uppbyggt system i flera länder i Amazonas som underlättar för det olagliga timret att fraktas ut ur regnskogen, säljas och exporteras. De officiella dokumenten, som ofta inte verifieras, tillåter att skog plundras i Amazonas. Ofta hamnar det illegala timret i USA och Kina och säljs som exempelvis möbler.

I de flesta fallen har timret sålts med papper som uppger att träet kommer från ett godkänt område för avverkning. Men i själva verket har timret huggits i ett område där avverkning är förbjudet, exempelvis ett naturreservat eller på ursprungsbefolkningens områden.  

Peru exporterar mest timmer av länderna vid Amazonas och där är det också vanligast med förfalskade papper. Regionala tjänstemän i Peru har godkänt planerade avverkningar med felaktiga siffror på antalet träd, felaktiga uppgifter om var dessa träd växer och felaktiga koordinater. Mellan oktober 2017 och augusti 2018 så togs 25 455 kubikmeter illegalt timmer ut ur Perus skogar, det är lika med 5 000 lastbilslaster med ett värde på över 30 miljoner dollar. 

Timmer från Brasiliens regnskog, foto: Wilson Dias / Agência Brasil via Wikipedia

Exempelvis så har tjuvjägare huggit ned och stulit de äldsta träden i ett område som tillhör Perus ursprungsbefolkning Shawi. Träden drogs ut på den enda vägen som sammanbinder den nordvästra delen av Perus Amazonas till distriktet Balsa Puerto. Vägen har körts sönder av de tungt lastade timmersläpen, något som har upprört boende i området och som har lett att de har byggt ett eget vägstopp med kontrollstation för att hindra timmerlasterna. Ledarna för Shawisamhället har därefter utsatts för allvarliga hot och 2014 mördades fyra personer från ursprungsbefolkningen. Ingen har dömts för dessa mord och inget har heller gjorts för att stoppa den illegala avverkningen. 

I Bolivia och i Colombia har timmerhandlare ändrat ursprungsmärkningen av trä för att inkludera timmer från olagligt avverkad skog. Upp till 47% av det timmer som säljs i Colombia kommer från olagligt avverkad skog, enligt siffror från Miljödepartementet i landet. Amazonas floder används för att frakta timret på pråmar ut ur regnskogen. Lastbilar transporterar sedan timret vidare på de allmänna vägarna. Det finns kontroller som landets miljömyndigheter har placerat ut men dessa är lätta att undvika. De som sen köper möbler till sina hem vet inget om träets ursprung. Samtidigt förstörs världens mest artrika skogar.  

Flera trädarter som cederträ och mahogny är nu skyddade men det innebär att andra trädarter nu hotas i Amazonas. Exempelvis så har priset för shihuahuacoträdet (Dipteryx micrantha) stigit eftersom det har avverkats i så stora mängder att det har blivit ovanligt. Forskare bedömer att trädet snart är utrotat om avverkningen fortsätter. Ofta står det inte ens vad det är för slags trä som en timmerlast innehåller. 

Källa: Mongabay.com