De senaste två veckorna har det blivit en del uppståndelse över en film som gjorts av Björn Olin och Björn Mildh (inte föreningen Skydda Skogen). Filmen kritiserar skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist som sagt att det inte finns några kala hyggen i Sverige, och filmen uppmanar till att undvika svenska skogsprodukter. Föreningen driver inte någon kampanj om bojkott. Däremot ser vi generellt positivt på att kunder ställer krav på ett miljömässigt hållbart skogsbruk och inte t.ex. förlitar sig på den mycket bristfälliga miljömärkningen FSC. Vi vill också lyfta fram att det finns skogsägare som använder mer miljövänliga metoder, och vi vill främja dessa.

Sundqvist själv har kommenterat filmen och det är positivt att han förstått att man som generaldirektör i en statlig myndighet inte kan komma med uttalanden som saknar verklighetsförankring. Insikten om att det står illa till för den biologiska mångfalden i Sveriges skogar på grund av trakthyggesbruket har tyvärr inte kommit. Det hade vi nog inte väntat heller, vi har ju tidigare kritiserat utnämningen av Sundqvist.