Vi  är en ideell miljöorganisation med fokus på skogen. Vi arbetar för biologisk mångfald och klimatet, samt för en reform av skogsbruket till ett ekosystembaserat mångbruk inom planetens gränser.

Vårt engagemang är både internationellt, nationellt, regionalt och lokalt. Via informationsspridning, folkbildning, påverkansarbete och debatt lyfter vi skogarnas biologiska mångfald och klimatnytta samt framhåller vikten av att klimatsäkra skogarna och skydda dem från exploatering och utarmning. 

Vi värnar om allemansrätten och står upp samernas rättigheter.

Talesperson & Kassör
Elin Götmark  +46 70 678 74 23 elin.gotmark (at) skyddaskogen.se

Talesperson
Ida Sellstedt (070-9754667)

Projektledare & Internationell koordinator
Lina Burnelius  +46 73 440 47 93 lina.burnelius (at) skyddaskogen.se

Skogsambassadör & Ekolog
Sebastian Kirppu +46 70 308 19 84 sebastian.kirppu (at) skyddaskogen.se

Övriga frågor:
info@skyddaskogen.se

Organisationsnummer:
802445 – 0168