Skip to content Skip to footer

Föreningen Skydda Skogen

Vi  är en ideell miljöorganisation med fokus på skogen. Vi arbetar för biologisk mångfald och klimatet, samt för en reform av skogsbruket till ett ekosystembaserat mångbruk inom planetens gränser. 

Vårt engagemang är både internationellt, nationellt, regionalt och lokalt. Via informationsspridning, folkbildning, påverkansarbete och debatt lyfter vi skogarnas biologiska mångfald och klimatnytta samt framhåller vikten av att klimatsäkra skogarna och skydda dem från exploatering och utarmning. 

Vi värnar om allemansrätten och står upp samernas rättigheter. 

Skydda Skogen vill:

Transparens

Vi är en ideell förening och alla pengar går in i vår verksamhet för att nå våra mål. Majoriteten av våra pengar är medlemsavgifter och gåvor från privatpersoner, så ditt bidrag spelar stor roll för oss! 

Vi söker också projektmedel från politiskt fristående organisationer, just nu har vi finansiering från Naturkompaniet genom deras Naturbonus, Svenska Postkodstiftelsen, Svenska artprojektet, Grassroots Foundation, samt Packard Foundation och Bosch Foundation via European Climate Fund. Vi tar inte emot medel från organisationer som sysslar med aktiviteter som strider mot våra mål. Föreningen Skydda Skogen är registrerad i EU:s Transparency Register.