Här hittar du våra rapporter och broschyrer. De ligger i pdf-format som du behöver Acrobat Reader eller dylikt för att öppna.

Broschyromslag som visar skog

Broschyr: Skog, klimat och biobränslen (högupplöst).
Skydda naturskogar och bruka resten av skogen hyggesfritt för klimatet.
Layout: Erik Garmo, Garmo Media.
Utgiven av Skydda Skogen 2020.

Rapport: Naturskogar som hotas av staten.
2019 Greenpeace och Skydda skogen.

Broschyromslag som visar skog

Broschyr: Nyfiken på skog?
För dig som är du sugen på att hålla på med skogsfrågor, men tycker att det verkar svårt.
Författare: Elin Götmark.
Utgiven av Skydda Skogen 2015. Reviderad 2019.

Omslag som visar kalhygge

Rapport: Skyddet av arter i Sveriges skogar.
Svenska skogsbruksmodellen och FN:s och EU:s mål för biologisk mångfald.
Rapportförfattare: Michael Nilsson.
Utgiven av Skydda Skogen 2015.