Här hittar du våra rapporter och broschyrer. De ligger i pdf-format som du behöver Acrobat Reader eller dylikt för att öppna.

Rapport Forskningsresan i naturvårdens utmarker
Rapport från Forskningsresan 2023 i gränstrakterna mellan Jämtlands och Västernorrlands län.
Författare: Carl Jansson, Lars Gerre, Lina Hällström och Rebecka Andersson
Utgiven av Naturskyddsföreningen och Skydda Skogen 2024.

Rapport Forskningsresan i naturvårdens utmarker
Rapport från forskningsresan 2022 i Västernorrlands län kring Torphammar.
Författare: Joakim Karlsson med flera.
Utgiven av Naturskyddsföreningen och Skydda Skogen 2022.

Rapport: Forestry at the Edge
Results from the 2020 forest inventory of large forest landscapes.
Författare: Jon Andersson.
Utgiven av Skydda Skogen 2021.

Biodiversity Crisis – The last remaining natural forest ecosystems are converted to industrial tree plantations
Document distributed to EU politicians to raise awareness of the back-sides of ”The Swedish Model”.
Författare: Sebastian Kirppu.
Utgiven av Skydda Skogen 2021.

Broschyromslag som visar skog

Broschyr: Skog, klimat och biobränslen (högupplöst).
Skydda naturskogar och bruka resten av skogen hyggesfritt för klimatet.
Layout: Erik Garmo, Garmo Media.
Utgiven av Skydda Skogen 2020.

The Swedish FSC certified forestry model
A case study from Rättvik municipality in Dalarna County
Författare: Sebastian Kirppu, Helena Björnström and Bengt Oldhammer
Utgiven av Skydda Skogen 2020.

Rapport från Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker
Rapport från forskningsresan 2019 i västra Härjedalen
Författare: Linda Spjut med flera.
Utgiven av Naturskyddsföreningen och Skydda Skogen 2019.

Rapport: Naturskogar som hotas av staten
Författare: Lina Burnelius och Elin Götmark

2019 Greenpeace och Skydda skogen

Rapport från Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker
Rapport från forskningsresan 2018 i Jämtland
Författare: Deltagare på Forskningsresan.
Utgiven av Naturskyddsföreningen och Skydda Skogen 2018.

Rapport: Forestry at the Edge
Results from the 2017 forest inventory of large forest landscapes.
Författare: Jon Andersson med flera.
Utgiven av Skydda Skogen 2017.

Broschyromslag som visar skog

Broschyr: Nyfiken på skog?
För dig som är du sugen på att hålla på med skogsfrågor, men tycker att det verkar svårt.
Författare: Elin Götmark.
Utgiven av Skydda Skogen 2015. Reviderad 2019.

Rapport från Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker
Rapport från forskningsresan 2017 i Norrbotten
Författare: John Moberg med flera.
Utgiven av Skydda Skogen 2017.

Rapport från Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker
Rapport från forskningsresan 2016 i Venjans skogsrike
Författare: Bengt Oldhammar.
Utgiven av Naturskyddsföreningen och Skydda Skogen 2016.

Omslag som visar kalhygge

Rapport: Skyddet av arter i Sveriges skogar.
Svenska skogsbruksmodellen och FN:s och EU:s mål för biologisk mångfald.
Rapportförfattare: Michael Nilsson.
Utgiven av Skydda Skogen 2015.

Rapport från Forskningsresan 2015 i västra Härjedalen
Rapportförfattare: Johan Moberg, Mikael Karlsson och Anders Delin
Utgiven av Skydda Skogen 2015.

Climate and boreal forests – Stating the facts
Rapportförfattare: Amanda Tas, Viktor Säfve, Stig-Olof Holm, Jerry Skoglund
Utgiven av Skydda Skogen 2009.

Rapport från forskningsresan 2009 i Mjällådalen.
Rapportförfattare: Sofia Lundell, Amanda Tas, Mattias Lif & Sven Jonsson.
Utgiven 2009.

Rapport: Forskningsresan 2006 i Dalarna
Rapportförfattare: Anders Delin och Jan Olof Hermansson
Utgiven 2006.

Rapport: Forskningsresan 2004 i Norrbotten
Rapportförfattare: Anders Delin.
Utgiven 2004.