Vi  är en ideell miljöorganisation med fokus på skogen. Vi arbetar för biologisk mångfald och klimatet, samt för en reform av skogsbruket till ett ekosystembaserat mångbruk inom planetens gränser.

Vårt engagemang är både internationellt, nationellt, regionalt och lokalt. Via informationsspridning, folkbildning, påverkansarbete och debatt lyfter vi skogarnas biologiska mångfald och klimatnytta samt framhåller vikten av att klimatsäkra skogarna och skydda dem från exploatering och utarmning. 

Vi värnar om allemansrätten och står upp samernas rättigheter.

  • Demo Image
  • Demo Image
  • Demo Image
  • Demo Image
  • Demo Image

Talesperson & Kassör
Elin Götmark  +46 70 678 74 23

Talespersoner

Ulf von Sydow

Ida Sellstedt

Projektledare & Internationell koordinator
Lina Burnelius
 +46 73 440 47 93 

Skogsambassadör & Skogsbiolog 
Sebastian Kirppu
+46 70 308 19 84

 

Övriga frågor:
info@skyddaskogen.se

Organisationsnummer:
802445 – 0168