Foto: Ann-Christin Jäderholm

 

I slutet av juli var jag med en Forskningsresa i Hälsinglands gammelskogar i Hassela, för att inventera skyddsvärda rester av gammelskog, skogar som borde ha lagligt skydd men nu hotas av skogsbolagens avverkningar.

Härifrån kommer min bild på skogens egen graffiti. Det är lavar som med naturens hjälp har format ett budskap.

Vad vill stenen i skogen säga? Kanske ropar stenen så här: Skogen Jorden angår Oss alla!

 

Ann-Christin Jäderholm, Jättendal Naturskyddsföreningen i Nordanstig