Nybruten väg genom naturskog av nyckelbiotopsklass. Foto: Björn Mildh.

Det statliga skogsbolaget Sveaskog vill avverka den skyddsvärda och hänglavsrika naturskogen vid Siebdniesjavrrie i Maskaure samebys renbetesmarker i Arjeplogs kommun. Skogen har höga naturvärden och utgör viktig renbetesmark. Trots att samebyn redan har sagt nej till avverkningen vid tre samråd vill Sveaskog att samebyn undertecknar skogsbolagets spelregler för samplaneringsprocesser. En maktfullkomlig taktik, skriver flera samebyar och Naturskyddsföreningen i ett öppet brev till Sveaskog.

Läs det öppna brevet till Sveaskog i sin helhet här:

Bästa Eva Färnstrand och Per Matses,

Siebdniesjavrrie skogen är en kontinuitetsskog som ligger i Maskaure samebys renbetesmarker i Arjepolgs kommun. Koordinater: N 7298765; E 631391. Areal ca 105 ha. Skogen är på tre sidor omgiven av plantager och kalhygge. Den fjärde gränsar mot sjön Siebdniesjavrrie.

Redan vid samrådet 2019 ville Sveaskog ha samebyns ja att avverka skogen, men fick nej med motiveringen viktig  återstående hänglavsrik renbetesskog. Men Sveaskog respekterade inte samebyns nej utan flyttade bara över skogen till ”taktisk planering”. Vid samrådet 2020 gjorde bolaget ett nytt försök. Då ville man bryta en 700 m lång, ny väg in i naturskogen (vägbilden ovan är från skogen intill), med ett enda syfte, att avverka. Sveaskog fick nej, nu med tillägget höga naturvärden.

Vår naturvärdesbedömning redovisades för Sveaskog i brev den 15.6.2020. Bolaget har själva ännu inget redovisat!

Sveaskogs spelregler för samrådsprocessen.

Sveaskog respekterar inte samebyns nej utan fortsätter sin maktfullkomliga taktik för att ta vad man vill ha. Vid årets samråd har bolaget för tredje gången tagit med naturskogen på sin lista. Samrådet inleddes denna gång med att Sveaskog presenterade sina nya ”spelregler för samplaneringsprocess” (se ovan) som samebyn uppmanades att som första åtgärd underteckna.

Byn vägrade.

Samplanering enligt Sveaskog är att komma med helt egna, nya spelregler!!

Nu kräver Sveaskog dessutom att samebyn skriftligt skall motivera sitt nej till bolagets avverkningar. Så talar makten, inte gällande FSC-regler.

I september 2021 gjorde vi en ny, riktad naturvärdesinventering av skogen. Ur bildlänken och artlistan nedan framgår skogens struktur och historik och noterade naturvårdsarter. Sammanlagt 22 rödlistade arter, varav 4 sårbara (VU) och 18 nära hotade (NT).

http://www.norrbotten.snf.se/wordpress/siebdniesjavrrie-maskaure-sameby/

 Artlista, Siebdniesjavrrie skogen september 2021.

ArtLatinskt namnRödliste-kategoriAntal
RevlummerLycopodium annotinum1
SpindelblomsterNeottia cordata1
ÖgonpyrolaMoneses uniflora2
GulnålChaenotheca brachypoda1
Vitgrynig nållavChaenotheca subroscidaNT5
Rödbrun blekspikSclerophora coniophaeaNT1
Liten svartspikChaenothecopsis nanaNT1
Blanksvart spiklavCalicium denigratumNT4
DvärgbägarlavCladonia parasiticaNT3
GarnlavAlectoria sarmentosaNT13
Knottrig blåslavHypogymnia bitteriNT1
VedskivlavHertelidea botryosaNT5
StuplavNephroma bellum2
BårdlavNephroma parile2
VitmosslavIcmadophila ericetorum1
GammelgransskålPseudographis pinicolaNT3
DoftskinnCystostereum murrayiNT1
VitplättChaetodermella lunaNT1
DaggskinnVeluticeps abietina1
VedtickaFuscoporia viticola3
HartickaPelloporus leporinusNT3
UlltickaPhellinidium ferrugineofuscumNT23
GrantickaPorodaedalea chrysolomaNT30
VioltickaTrichaptum abietinum1
FläckporingAnthoporia albobrunneaVU1
TickmusslingAntrodia heteromorpha1
KlibbtickaFomitopsis pinicola1
RosentickaRhodofomes roseusNT7
OsttickaSkeletocutis odoraVU2
KristalltickaSkeletocutis stellaeVU2
KöttickaLeptoporus mollis/erubescens2
RynkskinnPhlebia centrifugaVU2
Tretåig hackspettPicoides tridactylusNT2
SpillkråkaDryocopus martiusNT2
LavskrikaPerisoreus infaustus2
TalltitaPoecile montanusNT1

Siebdniesjavrrie skogen är en kontinuitetsskog med höga naturvärden vilket tydligt framgår ur artlistan.

Skogen är även en hänglavsrik naturskog och viktig renbetesmark. Hänglavar i tillräcklig mängd växer bara i gamla naturskogar, inte i plantager. Där hinner de inte utvecklas innan skogen åter kalhuggs och markbereds. 

En gång plantage, alltid plantage.

Varje avverkad lavrik naturskog i renbeteslandet är borta för alltid!

Bästa Eva och Per, hur mycket krävs det för att statliga, FSC-certifierade Sveaskog skall inse vad ordet respekt för vår urbefolkning samerna innebär?

Och ordet föredöme?

Vänligen,

Leif LundbergMaskaure sameby

Peter Larsson, Maskaure sameby

Patrik Lundgren, Östra Kikkejaure sameby 

Jonas Stenberg, Västra Kikkejaure sameby

Johan Jonsson, Mausjaur sameby

Erik Jonsson, Mausjaur sameby 

Marcus Lidström, ordf. Naturskyddsföreningen Norrbotten

Johanna Nilsson, verksamhetsutvecklare, Naturskyddsföreningen i Norrbotten

Björn Mildh, medlem i Naturskyddsföreningen

Kontakt

Leif Lundberg, Maskaure sameby, leif.rutsa(@)gmail.com, tel. 070-249 70 40

Sveaskog vill avverka grannaturskogen vid Siebdniesjavrrie i Maskaure sameby som inte bara hyser höga naturvärden utan också ger viktig och nödvändig svalka för renarna i sommarhettan. Foto: Björn Mildh.