Tjappsåive. Den avverkningsanmälda skogen är omsluten av hyggen.

I ett öppet brev kräver representanter för Maskure sameby och medlemmar i Naturskyddsföreningen att Sveaskog ska sluta osynliggöra vår urbefolkning och renskötseln och att spara de två avverkningsanmälda naturskogarna på sju ha på och intill fjället Tjappsåive. Statliga övergrepp mot urbefolkning har pågått under 400 år. Har inte statliga Sveaskog råd att lämna kvar denna naturskogsrest, som är renbetesmark?

I en naturskog, som denna på Tjappsåive, växer hänglavar på träden. Dessa hänglavar är viktig mat för renarna på vintern. Avverkningen har nu tillfälligt skjutits upp men för hur länge denna gång? 

Läs det öppna brevet här:

Bästa Erik Brandsma, Eva Färnstrand och Tobias Thomson,

Tack för Sveaskogs svar den 21 januari, nedan. Tyvärr är kommunikatör Tobias Thomsons beskrivning av bolagets skogsbruk på Tjappsåive i Östra Kikkejaure samebys marker en skönmålning som vilseleder, även om den låter tilltalande för den oinitierade läsaren. Som Sveaskogs hemsida.

Låt oss därför bemöta svaret med några fakta.

Under alla år ända sedan Sveaskog började sin verksamhet 1.1.2002 har bolaget hemlighållit sina naturvärdesbedömningar och konsekvent vägrat en öppen, kunskapsbaserad redovisning. Uppenbart tål bedömningarna ingen sådan granskning. (Exempel: Naturskogen av nyckelbiotopsklass vid Lill-Skarja 2019-2020 i Maskaure sameby).

Hemlighållandet har gett Sveaskog möjlighet att avverka skogar med höga naturvärden, även av nyckelbiotopsklass, vilket också skett.

Ingen skog skall avverkas med hemlighållen naturvärdesbedömning!

Sveaskog kräver årliga samråd med Östra Kikkejaure sameby (och alla andra samebyar) om skogar som bolaget vill avverka. Samrådet 2018 omfattade 110 skogar, nästan 2000 ha, inom byns renbetesmarker. Bolaget, som är i ständigt överläge, fick ja till nästan allt. Så fortsätter det, år efter år. Ett nej av samebyn respekteras inte. Det gäller bara för stunden.

Det är svårt att säga nej till statliga Sveaskog. Bolaget tar vad man vill ha.

Men att spara 7 ha högklassig naturskog som står mitt på ett 150 ha stort kalhygge, och en liknade naturskogsrest intill, det går inte. Det har statliga Sveaskog inte råd med!

http://www.norrbotten.snf.se/wordpress/tjappsaive/

Vad gör det att Sveaskog hugger hänglavsrika naturskogar medan renarna svälter bara bokslutet blir bra!

Vad mera är, Sveaskog vägrar trots begäran att svara samebyarna som sedan några år tillbaka skriver till bolaget för att värna sina renbetesmarker och hänglavsskogar som ännu återstår.

Det är som om samerna inte existerar.

Bästa kommunikatör Tobias Thomson, koncernchef Erik Brandsma och styrelseordförande Eva Färnstrand.

Sluta osynliggöra vår urbefolkning samerna och deras renskötsel!

Spara de två avverkningsanmälda naturskogarna på Tjappsåive!

400 år av statliga övergrepp och osynliggörande räcker.

Vänligen

Leif Lundberg, Maskaure sameby

Johanna Nilsson, verksamhetsutvecklare, Naturskyddsföreningen i Norrbotten.

Björn Mildh, medlem i Naturskyddsföreningen. 

Kontakt

Björn Mildh, medlem i Naturskyddsföreningen, bjorn.mildh(@)naturskyddsforeningen.se, tel. 0911-682 65

Den avverkningsanmälda lilla naturskogsresten på ca 7 ha på Tjappåive som är omgiven av hyggen. På bilden en gammelgran med konformad bas och tofsar av garnlav. En av flera naturvärdesträd. Foto: Björn Mildh.

(Sveaskogs svar den 21.1.2022 om Tjappsåive).

Hej Björn


Tack för ditt mail. Jag heter Tobias Thomson och är ny kommunikatör på Sveaskog, MO Nord. Mina kontaktuppgifter finns längst ner.

 Under arbetet att göra en ytterligare granskning av området så togs avverkningsanmälningarna tillfälligt tillbaka. När området hade kvalitetssäkrats så skickades avverkningsanmälningarna åter tillbaka till Skogsstyrelsen.  

Sveaskog brukar produktionsskogar och avsätter skogar med höga naturvärden i hela Sverige så även i Arvidsjaurs kommun där Sveaskog avsatt ca 46000 hektar för naturvård, vilket är långt över de krav som både certifieringar och lagar kräver.

/Tobias

Mvh

Tobias Thomson
Kommunikationsansvarig

Från: Björn Mildh
Skickat: den 12 januari 2022
Till: Sveaskog
Ämne: Sveaskog förnyar sina avverkningsanmälningar på Tjappsåive

Bästa Eva Färnstrand, Per Matses och nye vd Erik Brandsma,

Vårt brev till Sveaskog den 5.9.2021 om den ca 7 ha stora naturskogen på Tjappsåive fick bolaget att för en kort stund besinna sig och dra tillbaka sin avverkningsanmälan. Skogen ligger mitt på ett 150 ha stort kalhygge i Östra Kikkejaure samebys renbetesmarker (se första kartbilden ovan).

http://www.norrbotten.snf.se/wordpress/tjappsaive/

Helt oväntat skedde samma sak också med en naturskog intill på Tjappsåive, med koordinaterna N 7309446; E 699970. Areal ca 10 ha. Se pilarna på kartan. Även den är enlikadan naturskogsrest, nästan helt omgiven av plantager.

Men Sveaskogs besinning varade kort. Redan den 21.11.2021 avverkningsanmälde bolaget bägge skogarna på nytt. Sveaskog följer sin förre skogschef produktionsivraren Herman Sundqvists motto: ”All skog som inte är skyddad kommer att avverkas”.

Hans efterträdare är likasinnad. Detta framgår övertygande i Sveaskogs samrådsprotokoll från 2018 med Östra Kikkejaure sameby (det är naturligtvis bolaget som sköter protokollet). Då gällde samrådet 110 skogar, sammanlagt nästa 2000 ha, 20 kvadratkilometer! Som framgår fick bolaget ja till det mesta.

Det är svårt att säga nej till statliga Sveaskog.

Nya samråd om nya skogar sker varje år på Sveaskogs uppmaning.

http://www.norrbotten.snf.se/wordpress/samradsprotokoll-ostra-kikkjaure

Sveaskog följer Herman Sundqvists motto och tänker avverka allt på Tjappsåive. Det mesta är redan markberedda hyggen och plantager, se andra kartbilden. Intill Tjappåive ligger även ett monsterhygge på 180 ha, se bilden ovan.

Hur kan det bli så här galet, att Sveaskog förstör hela landskap? Uppenbart styrs också Sveaskogs vd av känslan att vara stolt över bolagets lönsamhet, trots insikten? att den går ut över vårt urfolk samerna, över ekosystem, mångfald och miljö. Sveaskogs förre vd Per-Olof Wedin stoltserade till och med över att bolagets resultat 2018 var det bästa någonsin, 1422 MSEK, en ökning med 14 procent jämfört med 2017!

Ännu en gång, nye koncernchef Erik Brandsma, Per Matses och styrelseordförande Eva Färnstrand, besinna er, kom ut ur bubblan!

Herman Sundqvist har fel! All skog skall inte huggas!

Lämna de två naturskogsresterna på Tjappsåive ifred!

Vänligen

Patrik Lundgren, Östra Kikkejaure sameby

Jonas Stenberg, Västra Kikkejaure sameby

Leif Lundberg, Maskaure sameby

Peter Larsson, Maskaure sameby

Johan Jonsson, Mausjaur sameby

Erik Jonsson, Mausjaur sameby

Marcus Lidström, ordf. Naturskyddsföreningen i Norrbotten

Johanna Nilsson, verksamhetsutvecklare, Naturskyddsföreningen i Norrbotten

Maj Aspebo, samordnare, Naturskyddsföreningens skogsnätverk i Norrbotten

Björn Mildh, medlem i Naturskyddsföreningen 

P.S. Sveaskogs svar skall gå till samtliga samebyar som undertecknat.

Fler artiklar om renbetesmarkerna:

https://skyddaskogen.se/sveaskogs-julklapp-till-maskaure-sameby/

https://skyddaskogen.se/laensstyrelsen-skogen-vid-lill-skarja-har-hoega-naturvaerden/

https://skyddaskogen.se/nytt-brev-till-sveaskog-avverka-inte-skogen-vid-lill-skarja/