Uteslut skoglig bioenergi från EUs Förnybartdirektiv
SCAs massafabrik, Östrand, norr om Sundsvall. Foto Marcus Westberg

Uteslut skoglig bioenergi från EUs Förnybartdirektiv- och bevara fler skogar istället, för det är den billigaste och effektivaste klimatlösningen. Det skriver 69 europeiska miljöföreningar och grupper, inklusive renskötande samebyar, i ett öppet brev till EU:s president Ursula von der Leyen med kopia till flera världsledare inför klimatmötet ”Leaders Summit on Climate” som började idag. 

Skydda Skogen är en av föreningarna som har undertecknat brevet. Undertecknarna av brevet vill inte att skoglig bioenergi- dvs träd och biomassa, ska räknas som förnybar energi inom EU. För EU är ute på en farlig väg vad gäller bioenergi och våra framtida skogar. De skriver:

-Vi är mycket oroade över att EU-kommissionen fortfarande inkluderar förbränning av biomassa från skogar som ”förnybar” energi i Förnybartdirektivet (RED II).

Skoglig bioenergi inte klimatneutralt

Det öppna brevet betonar att förbränning av biomassa från skog inte är klimatneutralt, istället ger det omedelbara koldioxidutsläpp. Precis så som EU-kommissionens eget forskningscenter (JRC) har varnat om förut. Det tar decennier, om inte århundraden- för avverkad skog att växa upp och lagra lika mycket kol igen. Lina Burnelius som är Projectleader and International Coordinator på Skydda Skogen säger:

– För att vara i linje med Parisavtalet är det nödvändigt att vi omedelbart minskar våra utsläpp. Dessutom ska vi öka upptaget av koldioxid på land, speciellt i våra skogar. Den billigaste och mest effektiva klimatlösningen är att låta skogarna stå och bli äldre och att samtidigt minska avverkningen.

Naturliga skogar som tillåts att åldras lagrar stora mängder kol. Till skillnad mot att avverka och förbränna biomassa från skogen som nu, vilket förvandlar skogarna till det ”nya kolet”, skriver de.  I det öppna brevet framför föreningarna och grupperna:

-Vi stödjer principen om att “inte göra någon skada” som finns med i European Green Deal. Att använda skog som biobränsle är en motsägelse mot denna princip och gör skada: Mot skogens biologiska mångfald, mot människors hälsa och mot klimatet. 

Lobbyister har påverkat EUs taxonomi

Till EUs Ursula von der Leyen och världsledarna riktar undertecknarna av brevet en vädjan att använda denna chans för att sätta stopp för skoglig bioenergi inom EU. Dessutom att även uppmuntra andra världsledare att göra likadant. Lina Burnelius kommenterar:

– När vi skrev brevet var jag något mer hoppfull än vad jag är idag. Sedan dess har EU blottat dess forskningsförnekande syn på vad hållbart skogsbruk innebär enligt dem, då de under gårdagen beslutade om EU:s taxonomi. De klassade dagens skogbruk som ’en hållbar investering’ –  det är inget mindre en kapitulering för skogsbruks- och bioenergilobbyisterna. Därmed är vikten av att inte klassa skogsförbränning som förnybar än viktigare. Men om vi ska vara ärliga, den klimaträttvisa politiken lyser med sin frånvaro och det ser mörkt ut för världens sista naturskogar.

LÄS ÄVEN:

Experter kritiska till EUs taxonomi: Det är greenwashing!

59 forskare från 17 länder till EU: Uteslut skoglig bioenergi