Den senvuxna och hänglavsrika grannaturskogen som Sveaskog avverkade på Beässurjuhkatje (vid Vittjåkksvägen) i Mausjaur samebys renbetesland i februari 2021. Här ses den i vinterskrud. Foto: Björn Mildh.

Sveaskog avverkade den hänglavsrika grannaturskogen vid Beässurjuhkatje Mausjaur samebys renbetesland i Arvidsjaurs kommun i februari i år. Skogen var viktig vinterbetesmark för renarna. Sveaskog respekterar inte vårt urfolk samerna och deras rennäring medan renarna svälter, skriver representanter från flera samebyar och Naturskyddsföreningen i ett öppet brev till Sveaskog.

Läs det öppna brevet till Sveaskog från representanter från flera samebyar och Naturskyddsföreningen här:

Bästa Anette, Jenny, Ulf och Fredrik,

Den 15.2. 2021 fick ni vårt brev om den hänglavsrika grannaturskogen vid Beässurjuhkatje (intill Vittjåkksvägen i Arvidsjaurs kommun) som Sveaskog avverkade i februari i år i Mausjaur samebys renbetesland. Se brevet här. 

Ändå visste ni att byn ville ha skogen kvar, den var viktigt vinterbetesmark. 

Vid dokumentering i februari var träden snötäckta och hänglavarna svåra att se. Ny dokumentation gjordes därför i april. Nu framgick hur rik den avverkade skogen, ca 15 ha, var på både mörka och ljusa hänglavar. Den var både viktig vinterbetesmark och en förstklassig lavskrikeskog. Övrig naturvärdesinventering har inte gjorts p.g.a. snötäcket.

http://www.norrbotten.snf.se/wordpress/beassurjuhkatje/

Så här försvinner den ena hänglavsbärande naturskogen efter den andra och kommer aldrig mer igen. I plantager växer inga hänglavar. Renarna svälter!

Sveaskog respekterar inte vårt urfolk samerna och deras rennäring!

Bolaget använder gärna begrepp som samverkan och samexistens, men de orden gäller enbart på bolagets hemsida. Det vittnar samernas och rennäringens situation om, liksom tillståndet i skogen. Sveaskog tar vad man vill ha!

Sveaskog framhåller att ”ingen skall utesluta den andres verksamhet”. Men det är precis vad bolaget och dess föregångare har gjort i mer än ett sekel nu!

Återigen Sveaskog, ert trakthyggesbruk och er maktfullkomlighet är tunga hot mot skogar som borde skyddas, mot rennäringen och därmed också mot vår urbefolkning samernas existens.

Inser FSC-certifierade statliga Sveaskog inte detta! Rennäringen är kulturbärande!

Vänligen,

Leif Lundberg, Maskaure sameby

Peter Larsson, Maskaure sameby

Johan Jonsson, Mausjaur sameby

Erik Jonsson, Mausjaur sameby

Lars-Anders Baer, Luokta-Mávas sameby

Jonas Stenberg, Västra Kikkejaure sameby

Patrik Lundgren, Östra Kikkejaure sameby

Johanna Nilsson, verksamhetsutvecklare, Naturskyddsföreningen i Norrbotten

Marcus Lidström, ordf. Naturskyddsföreningen Norrbotten

Björn Mildh, medlem i Naturskyddsföreningen

Kontakt

Björn Mildh, medlem i Naturskyddsföreningen, bjorn.mildh(@)naturskyddsforeningen.se, tel. 0911-682 65