Renar i Luokta-Mávas Sameby. Foto: Anna Maria Fjellström.

Sveaskogs markförsäljning inom Luokta Mavás samebys område till privata aktörer uppmärksammades i TV4 Nyheterna i slutet av februari. Sveaskog kommenterar markförsäljningen på sin hemsida. Nu svarar representanter från Maskaure sameby och Naturskyddsföreningen i Norrbotten att det inte handlar om vad bolaget skriver på sin hemsida utan istället om vad de faktiskt gör. En same med lång erfarenhet av skogsbolagets så kallade samråd menar att det är svårt att ha en mer nedbrytande arbetsuppgift än att delta i samråd med Sveaskog.

Läs hela deras öppna brev här:

Bäste Olof,

Tack för ditt svar.

Det handlar inte om vad Sveaskog skriver på sin hemsida som ni återkommande hänvisar till.

Det handlar om vad bolaget i verklighet gör!

Och det står inte på hemsidan!

Eftersom vår urbefolkning samernas situation är högaktuell börjar vi med samråden om skogar som Sveaskog vill slutavverka inom byarnas renbetesmarker.

Frågan om renbetesskogar är central. Utan vinterbete går det inte att bedriva rennäring! Oftast gäller det gamla, artrika naturskogar som är hänglavsbärande.

Sveaskog har upprepade gånger skriftligen försäkrat att samråden med samerna äger rum mellan jämbördiga parter och bygger på ömsesidig respekt för båda parters verksamhet.

Men Sveaskog målar upp en falsk bild. Ni far med osanning.

Låt oss citera en same med lång erfarenhet av ”samråden”.

”Jag har i många år varit samrådsman. Mer nedbrytande arbetsuppgift är svår att ha. Att man behandlas som ett problem eller som ett barn, på marker förfäderna ägt, brukat och förvaltat i tusen och tusen år är bittert”.

”Det är svårt att säga nej till Sveaskog”. Det har vi genom åren hört många samer säga om ”samråden”.

Nu vet du varför.

Sagt rent ut, statliga Sveaskogs ”samråd” har alltjämt kolonialt stuk!

400 år av statliga övergrepp mot samerna borde räcka!

Sanningen varar längst.

Sveaskog, respektera vår urbefolkning!

Vänligen

Leif Lundberg, Maskaure sameby

Johanna Nilsson, verksamhetsutvecklare, Naturskyddsföreningen i Norrbotten

Björn Mildh, medlem i Naturskyddsföreningen