Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Öppet brev till Sveaskog: Ingen renskötsel utan betesmark

Renar i en nyligen avverkad skog i Maskaure sameby. Foto: Björn Mildh.

Statliga skogsbolaget Sveaskog har nyligen presenterat ett nytt åtgärdsprogram för sitt skogsbruk. De tänker inte minska sina avverkningar vilket hotar samernas rennäring och den biologiska mångfalden. Betet kan inte ersättas med plantager. Om samerna inte kan ha sin renskötsel kvar, då har vi heller ingen urbefolkning kvar längre, skriver den ideella naturvårdaren Björn Mildh i ett öppet brev till Sveaskog.

Läs det öppna brevet i sin helhet här:

Bästa Eva Färnstrand och Per Matses,

Sveaskog har nyligen presenterat ett nytt åtgärdsprogram för sitt skogsbruk.

Ur programmet framgår att bolaget inte minskar sina avverkningar, utan fortsätter i samma takt som nu. Detta gäller även i samebyarnas renbetesmarker.

Sveaskog fortsätter också med samma skogsskötselmetod, med kalhyggenoch efterföljande markberedning och plantering.

Med andra ord, hotet mot de centrala förutsättningarna för samernas rennäring och den biologiska mångfalden kvarstår.

För samerna får åtgärdsprogrammet med fortsatta avverkningar katastrofala följder.

Enligt programmet skall avverkningarna fortsätta i oförminskat omfång i renbetesområdet.

Om samebyn säger nej till avverkning vid samråd och vidhåller sitt nej kan Sveaskog i enlighet med gällande FSC-regler låta ärendet gå till ”medling”. Ordet är starkt missvisande, det handlar inte om medling. Sveaskog bestämmer själva enväldigt vad man avser att avverka och bara informerar samebyn.

Det var i samband med den Allmänna avvittringen i Norrbotten på 1800-talets senare del som de ärvda, redan av Gustav Wasa erkända lappskattelanden försvann med ett pennstreck. I stället för äganderätt fick samerna bara nyttjanderätt med statens tillåtelse. År 1859 fick den statliga myndigheter Domänstyrelsen, sedermera Domänverket, uppgiften att förvalta statens skogar, dit lappskattelanden nu räknades.

I 160 år har staten huggit och tagit för sig, utan respekt för vår urbefolkning och deras rennäring. De senaste 20 åren är det statliga Sveaskog som tar vad man vill ha.

Nyligen har ni båda som Sveaskogs styrelseordförande och vd deklarerat att bolaget tänker fortsätta med det!

Sveaskog struntar i att skogsbruket gått så hårt fram att samebyarna inte längre har vinterbetesmark kvar för sina renar utan måste stödutfodra dem med hö och pellets. Varje naturskog som bolaget sågar ner minskar vinterbetesmarkerna ytterligare. I Maskaure sameby samrådde Sveaskog 2019 0ch 2020 om 17 respektive 32 naturskogar, sammanlagt ca 600 ha. Och det bara fortsätter.

Betet kan inte ersättas med plantager. Där hinner varken hänglavar på träden eller renlav på marken etablera sig tillräckligt innan nästa slutavverkning sker. Renarna svälter!

De två bilderna är tagna av undertecknad den 19.4.2021 i Maskaure samebys marker i Norrbotten och visar renarnas villkoridag. (Här är det skogsbolaget Norra Skog som avverkar. Men det kunde precis lika väl ha varit Sveaskog).

Utan vinterbetesmark går det inte att bedriva renskötsel.

Men om samerna inte kan ha sin renskötsel kvar, då har vi heller ingen urbefolkning kvar längre. Då har vi ”utrotat” den!

Inser inte Sveaskog detta?

400 år av statliga övergrepp mot vår urbefolkning samerna får räcka!

Vänligen,

Björn Mildh, Piteå

Kontakt

Björn Mildh, medlem i Naturskyddsföreningen, bjorn.mildh(@)naturskyddsforeningen.se, tel. 0911-682 65

Norra Skog avverkar skog i Maskaure sameby. Foto: Björn Mildh.