Vilka löften gav den nuvarande regeringen till jägarna inför valen 2006 och 2010? Var de så bindande att man nu till och med är beredda att kringgå EU:s art- och habitatsdirektiv och EU-kommissionens granskning för att infria dem?

Läs mer här