”I sommar har Ida Hansen gått igenom Sveaskogs marker i Härjedalen för att se vilka som är lämpliga att avsätta till naturvård. Företaget har ett mål att 20 procent ska vara naturvårdsareal.”

Läs mer här