”LRF/Skogsägarna tycks just nu fixerade vid äganderätten mer än något annat. Kanske tror man att vi i Skydda Skogen ville ta deras skogsfastigheter ifrån dem. Nej, det vill vi inte. Äg på bara! Förvalta och bruka! Vi kan bara inte hålla med om att den som äger får göra precis som han vill på sin fastighet!”

Läs mer här